Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 193400-2019

25/04/2019    S81    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Flödesmätare

2019/S 081-193400

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms läns landsting
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 22550
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Nyqvist
E-post: anna.nyqvist@sll.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sll.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Flödesmätare och Gasblandare, Gaser och utrustning SLL175 2019

Referensnummer: LS 2017-1622
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38427000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar successiva leveranser (efter avrop) av flödesmätare och gasblandare till Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, privata vårdgivare lokaliserade i sjukhus där Region Stockholm förvaltar fastigheten samt de leverantörer som Region Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har vårdavtal med rätt att avropa förutsatt att detta är avtalat.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 630 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24100000
38410000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar successiva leveranser (efter avrop) av flödesmätare och gasblandare till Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, privata vårdgivare lokaliserade i sjukhus där Region Stockholm förvaltar fastigheten samt de leverantörer som Region Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har vårdavtal med rätt att avropa förutsatt att detta är avtalat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 025-054844
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Timik AB
Nationellt registreringsnummer: 556968-6537
Postadress: Box 426
Ort: Sollentuna
Nuts-kod: SE
Postnummer: 191 24
Land: Sverige
E-post: susanne.larsson@timikgroup.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Aspira Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556447-1539
Postadress: Duvnäs
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE
Postnummer: 781 95
Land: Sverige
E-post: patrik.borg@aspira.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 80 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AGA Gas Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556069-8119
Ort: Lidingö
Nuts-kod: SE
Postnummer: 181 81
Land: Sverige
E-post: hcse@se.aga.com

Internetadress: http://www.aga.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019