Diensten - 193695-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Nova Gorica: Verzekeringsdiensten

2019/S 081-193695

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mestna občina Nova Gorica
5881773000
Trg Edvarda Kardelja 1
Nova Gorica
5000
Slovenië
Contactpersoon: Tanja Žgur
Telefoon: +386 53350175
E-mail: tanja.zgur@nova-gorica.si
Fax: +386 53021271
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nova-gorica.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Solkan
5089042000
Šolska ulica 25
Solkan
5250
Slovenië
Telefoon: +386 53307700
E-mail: o-solkan.ng@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sola-solkan.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Dornberk
5085802000
Gregorčičeva ulica 30A
Dornberk
5294
Slovenië
Telefoon: +386 53019100
E-mail: os.dornberk@os-dornberk.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-dornberk.si

I.1)Naam en adressen
Ljudska univerza Nova Gorica
5052181000
Cankarjeva ulica 8
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53353100
E-mail: info@lung.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lung.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Čepovan
5088992000
Čepovan 87
Čepovan
5253
Slovenië
Telefoon: +386 53072906
E-mail: os.cepovan@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-cepovan.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
5221625000
Kidričeva ulica 36
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53359050
E-mail: tajnistvo.osngfe@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-franerjavca.si

I.1)Naam en adressen
Vrtec Nova Gorica
5056055000
Kidričeva ulica 34C
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53358900
E-mail: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vrtecng.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Šempas
5086353000
Šempas 76C
Šempas
5261
Slovenië
Telefoon: +386 53077100
E-mail: os.sempas@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ossempas.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
5089352000
Delpinova ulica 7
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53358100
E-mail: o-ms.ng@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.osms.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
5086191000
Kidričeva ulica 35
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53308800
E-mail: sola@os-kozara.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-kozara.si

I.1)Naam en adressen
Glasbena šola Nova Gorica
5086205000
Cankarjeva ulica 8
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53351050
E-mail: uprava@gsng.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.glasbena-sola.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Branik
5085799000
Branik 31
Branik
5295
Slovenië
Telefoon: +386 53057846
E-mail: o-branik.ng@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-branik.si

I.1)Naam en adressen
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
5052777000
Trg Edvarda Kardelja 4
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53309100
E-mail: goriska.knjiznica@gkfb.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gkfb.si

I.1)Naam en adressen
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
5107148000
Rejčeva ulica 4
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53383200
E-mail: info@zd.go.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zd-go.si

I.1)Naam en adressen
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
5107172000
Ulica Gradnikove brigade 7
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53938700
E-mail: info@zdzv-ng.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zdzv-ng.si

I.1)Naam en adressen
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
5052173000
Grajska cesta 1
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53359811
E-mail: goriski.muzej@siol.net
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.goriskimuzej.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Rožna Dolina
5020611000
Vipavska cesta 16B
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 41704654
E-mail: info@roznadolina-ng.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roznadolina-ng.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Ozeljan - Šmihel
5032075000
Ozeljan 92
Šempas
5261
Slovenië
Telefoon: +386 41631299
E-mail: ks.ozeljan@siol.net
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ozeljan.net/ks-ozeljan-smihel/

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost nova Gorica
5365775000
Erjavčeva ulica 4
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53022756
E-mail: info@novagorica-ks.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.novagorica-ks.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Trnovo
5020620000
Trnovo 39
Trnovo pri Gorici
5252
Slovenië
Telefoon: +386 41947336
E-mail: krajevna.skupnost.trnovo@siol.net
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ks-trnovo.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Ravnica
5027454000
Ravnica 9
Grgar
5251
Slovenië
Telefoon: +386 53073254
E-mail: ks@ravnica.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ravnica.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Grgarske Ravne-Bate
5032156000
Grgarske Ravne 30
Grgar
5251
Slovenië
Telefoon: +386 41384295
E-mail: ks.gravne.bate@gmail.com
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.planota.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Kromberk - Loke
5018234000
Ulica Vinka Vodopivca 90
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 59938169
E-mail: ks.kromberk.loke@siol.net
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kromberk-loke.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Branik
5017181000
Branik 75
Branik
5295
Slovenië
Telefoon: +386 53057318
E-mail: ks.branik@siol.net
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.branik.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Solkan Nova Gorica
5030188000
Trg Jožeta Srebrniča 7
Solkan
5250
Slovenië
Telefoon: +386 53022756
E-mail: info@novagorica-ks.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.novagorica-ks.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Dornberk
5020522000
Gregorčičeva ulica 13
Dornberk
5294
Slovenië
Telefoon: +386 53018395
E-mail: susic.stefka@gmail.com
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dornberk.si

I.1)Naam en adressen
Krajevna skupnost Prvačina
5032113000
Prvačina 48
Prvačina
5297
Slovenië
Telefoon: +386 53016506
E-mail: ks.prvacina19@gmail.com
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prvacina.si

I.1)Naam en adressen
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost -Gasilska enota Nova Gorica
5518741000
Sedejeva ulica 9
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53023249
E-mail: info@geng.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.geng.si

I.1)Naam en adressen
Mladinski center Nova Gorica
1997335000
Bazoviška ulica 4
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53334020
E-mail: info@mc-novagorica.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mc-novagorica.si

I.1)Naam en adressen
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica
5182638000
Bevkov trg 4
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53354010
E-mail: uprava@kulturnidom-ng.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kulturnidom-ng.si

I.1)Naam en adressen
Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica javni sklad
5921279000
Trg Edvarda Kardelja 1
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53350191
E-mail: stanovanjski.sklad@nova-gorica.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stanovanjskisklad-ng.si

I.1)Naam en adressen
Goriška lekarna Nova Gorica
5054532000
Rejčeva ulica 2
Nova Gorica
5000
Slovenië
Telefoon: +386 53303440
E-mail: tajnistvo@goriskalekarna.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://goriskalekarna.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019041913511721/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8892
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Nova Gorica ter javnih zavodov kjer nastopa Mestna občina Nova gorica kot ustanovitelj v obdobju od 1.7.2019 do 31.12.2023

Referentienummer: 430-7/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Nova Gorica ter javnih zavodov kjer nastopa Mestna občina Nova gorica kot ustanovitelj v obdobju od 1.7.2019 do 31.12.2023

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 688 014.94 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja občinske uprave, civilne zaščite in krajevnih skupnosti

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
NUTS-code: SI043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja občinske uprave, civilne zaščite in krajevnih skupnosti.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 59 292.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja knjižnice Franceta Bevka

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
NUTS-code: SI043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja knjižnice Franceta Bevka.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 536.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Gasilske enote Nova Gorica

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Gasilske enote Nova Gorica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 616.26 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Zdravstvenega doma osnovno varstvo Nova Gorica

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
NUTS-code: SI043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Zdravstvenega doma osnovno varstvo Nova Gorica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 672.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja OŠ Branik, OŠ Frana Erjavca

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja OŠ Branik, OŠ Frana Erjavca.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 444.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja OŠ Čepovan, OŠ Čepovan, OŠ Kozara

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja OŠ Čepovan, OŠ Čepovan, OŠ Kozara.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 474.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja OŠ Dornberk

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja OŠ Dornberk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 552.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja OŠ Milojke Štrukelj

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja OŠ Milojke Štrukelj.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 876.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Glasbene šole Nova Gorica, vrtca Nova Gorica, LUNG Nova Gorica in Mladinski center Nova Gorica

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Glasbene šole Nova Gorica, vrtca Nova Gorica, LUNG Nova Gorica in Mladinski center Nova Gorica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 62 655.12 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja OŠ Solkan

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja OŠ Solkan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 301.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Zdravstveni dom, zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Zdravstveni dom, zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 186.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Kulturni dom Nova Gorica

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Kulturni dom Nova Gorica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 058.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Goriškega muzeja

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Goriškega muzeja.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 603.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 880.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zavarovanje premoženja Goriške lekarna Nova Gorica

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zavarovanje premoženja Goriške lekarna Nova Gorica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 376.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.5.2019 12:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
Nova Gorica
5000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019