Diensten - 193804-2019

25/04/2019    S81    Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Pitești: Închiriere de vehicule industriale cu şofer

2019/S 081-193804

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 27648587
Adresă: Str. George Coşbuc nr. 40
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110103
Țară: România
Persoană de contact: Alina Dorde
E-mail: drumurijudetene@rajdarges.ro
Telefon: +40 248210062
Fax: +40 248210062

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rajdarges.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru privind închirierea de vehicule industriale cu șofer pentru servicii de deszăpezire pe drumuri județene, aflate în administrarea Regiei Autonome Județene de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 27648587/2010/54
II.1.2)Cod CPV principal
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru privind inchirierea de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire pe drumuri judetene, aflate in administrarea Regiei Autonome Judeteane de Drumuri Arges R.A. iarna 2018–2021, defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot IV — zona I de actiune — district Cepari,

— Lot VI — zona III de ACTIUNE — district Cepari,

— Lot VII — zona IV de actiune —district Cepari,

— Lot IX — zona II de actiune — district Buzoiesti,

— Lot X — zona I de acţiune — district Căteasca,

— Lot XI — zona II de acţiune — district Căteasca,

— Lot XII — zona III de acţiune — district Căteasca.

Categoriile de servicii sunt precizate in caietul de sarcini, aferent pentru fiecare lot.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II si anul III) sunt conform caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot VII: zona IV de acțiune — district Cepari

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
60100000 Servicii de transport rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot IX: zona II de acțiune — district Buzoiești

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot XI: zona II de acțiune — district Căteasca

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot X: zona I de acțiune — district Căteasca

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
60100000 Servicii de transport rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot IV: zona I de acțiune — district Cepari

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot XII: zona III de acțiune — district Căteasca

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
60100000 Servicii de transport rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot VI: zona III de acțiune — district Cepari

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019