Diensten - 193859-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Gloucester: Drukkerijdiensten

2019/S 081-193859

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group
Unit 5220, Valiant Court Delta Way, Gloucester
Gloucester
GL3 4FE
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rebecca Rogers
E-mail: Rebecca.rogers19@nhs.net
NUTS-code: UKK13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gloucestershireccg.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendorganiser.co.uk/scwcsu/aspx/ITLogin.aspx

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Printing Services

Referentienummer: PR002966
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79810000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 128 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79820000
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK13

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lexon (GB) Ltd
9671486
Rush Drive, Pen-Y-Fan
Crumlin
NP11 3 AA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: brian@lexongroup.com
NUTS-code: UKN0

Internetadres: http://lexongroup.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Allpay Ltd
02933191
Fortis Et Fides, Whitestone Business Park, Hereford, Herefordshire
Hereford
HR1 3SE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: alison.woodcock@allpay.net
NUTS-code: UKG11

Internetadres: www.allpay.net

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
The Lemon Press
2597221
Unit 1, Springfield House, Pipers Road
Redditch
B98 0HU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: russ@lemonpress.co.uk
NUTS-code: UKG3

Internetadres: www.lemonpress.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paragon Service Point (a trading division of Paragon Group UK Ltd)
1-2 Domingo Street
London
EC1Y 0TA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Bidmanagementteam@servicepointuk.com
NUTS-code: UKI

Internetadres: www.servicepointuk.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Print and Stationery Management Co. Ltd
03798222
107 Longmead Road, Emerald Park East, Emersons Green
Bristol
BS16 7FG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: griggs@manorprinting.co.uk
NUTS-code: UKK11

Internetadres: www.prismoffice.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Colour Printers Ltd
1947522
Waterwells Drive, Waterwells Bus Park, Gloucester, Gloucestershire
Gloucester
GL2 2AA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: amy@alphacolour.com
NUTS-code: UKK13

Internetadres: www.alphacolour.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tewkesbury Printing Company Ltd
02569543
16 Shannon Way
Gloucester
GL20 8ND
Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter@tewkesburyprinting.com
NUTS-code: UKK13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Interprint
3952038
1&3 Rivergate, Rivermead Drive, Wiltshire
Swindon
SN5 7ET
Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter@interprintswindon.co.uk
NUTS-code: UKK14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cliffe Enterprise Ltd
9355920
Unit 6F, Southbourne Business Park, Courtlands Road
Eastbourne
BN22 8UY
Verenigd Koninkrijk
E-mail: kate@cliffe-enterprise.com
NUTS-code: UKJ21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Whitehall Printing
1293301
1 Peter's Terrace, Barton Hill, Bristol, Avon
Bristol
BS5 0BW
Verenigd Koninkrijk
E-mail: enquiries@whitehallprinting.co.uk
NUTS-code: UKK11

Internetadres: www.whitehallprinting.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Absolute Creative Marketing Ltd
06398553
58 Westgate Street
Gloucester
GL1 2NF
Verenigd Koninkrijk
E-mail: chris@absolutecm.co.uk
NUTS-code: UKK13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
On Demand Print and Design Ltd
07419970
Unit 5A, Tuffley Park, Lower Tuffley Lane, Gloucester, Gloucestershire
Gloucester
GL2 5DE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: richard@colourconnection.co.uk
NUTS-code: UKK13

Internetadres: www.colourconnection.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Granby Marketing
3877685
Granby Marketing, Stanley Street, Blackburn, Lancashire
Blackburn
BB1 3BW
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sbrady@granbymarketing.com
NUTS-code: UKD41

Internetadres: www.granbymarketing.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Heron Press UK Partnership
59 The avenue Rubery Birmingham
Rubery
B45 9AL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: claire@heronpress.co.uk
NUTS-code: UKG31
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019