Diensten - 193859-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Gloucester: Drukkerijdiensten

2019/S 081-193859

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group
Postadres: Unit 5220, Valiant Court Delta Way, Gloucester
Plaats: Gloucester
NUTS-code: UKK13 Gloucestershire
Postcode: GL3 4FE
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rebecca Rogers
E-mail: Rebecca.rogers19@nhs.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gloucestershireccg.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendorganiser.co.uk/scwcsu/aspx/ITLogin.aspx

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Printing Services

Referentienummer: PR002966
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79810000 Drukkerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 128 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79820000 Diensten in verband met het drukken
79823000 Drukkerij- en afleveringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK13 Gloucestershire

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lexon (GB) Ltd
Nationaal identificatienummer: 9671486
Postadres: Rush Drive, Pen-Y-Fan
Plaats: Crumlin
NUTS-code: UKN0 Northern Ireland
Postcode: NP11 3 AA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: brian@lexongroup.com

Internetadres: http://lexongroup.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allpay Ltd
Nationaal identificatienummer: 02933191
Postadres: Fortis Et Fides, Whitestone Business Park, Hereford, Herefordshire
Plaats: Hereford
NUTS-code: UKG11 Herefordshire, County of
Postcode: HR1 3SE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alison.woodcock@allpay.net

Internetadres: www.allpay.net

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Lemon Press
Nationaal identificatienummer: 2597221
Postadres: Unit 1, Springfield House, Pipers Road
Plaats: Redditch
NUTS-code: UKG3 West Midlands
Postcode: B98 0HU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: russ@lemonpress.co.uk

Internetadres: www.lemonpress.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Paragon Service Point (a trading division of Paragon Group UK Ltd)
Postadres: 1-2 Domingo Street
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC1Y 0TA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Bidmanagementteam@servicepointuk.com

Internetadres: www.servicepointuk.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Print and Stationery Management Co. Ltd
Nationaal identificatienummer: 03798222
Postadres: 107 Longmead Road, Emerald Park East, Emersons Green
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS16 7FG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: griggs@manorprinting.co.uk

Internetadres: www.prismoffice.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Colour Printers Ltd
Nationaal identificatienummer: 1947522
Postadres: Waterwells Drive, Waterwells Bus Park, Gloucester, Gloucestershire
Plaats: Gloucester
NUTS-code: UKK13 Gloucestershire
Postcode: GL2 2AA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: amy@alphacolour.com

Internetadres: www.alphacolour.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tewkesbury Printing Company Ltd
Nationaal identificatienummer: 02569543
Postadres: 16 Shannon Way
Plaats: Gloucester
NUTS-code: UKK13 Gloucestershire
Postcode: GL20 8ND
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter@tewkesburyprinting.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interprint
Nationaal identificatienummer: 3952038
Postadres: 1&3 Rivergate, Rivermead Drive, Wiltshire
Plaats: Swindon
NUTS-code: UKK14 Swindon
Postcode: SN5 7ET
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter@interprintswindon.co.uk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cliffe Enterprise Ltd
Nationaal identificatienummer: 9355920
Postadres: Unit 6F, Southbourne Business Park, Courtlands Road
Plaats: Eastbourne
NUTS-code: UKJ21 Brighton and Hove
Postcode: BN22 8UY
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: kate@cliffe-enterprise.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Whitehall Printing
Nationaal identificatienummer: 1293301
Postadres: 1 Peter's Terrace, Barton Hill, Bristol, Avon
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS5 0BW
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: enquiries@whitehallprinting.co.uk

Internetadres: www.whitehallprinting.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Absolute Creative Marketing Ltd
Nationaal identificatienummer: 06398553
Postadres: 58 Westgate Street
Plaats: Gloucester
NUTS-code: UKK13 Gloucestershire
Postcode: GL1 2NF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: chris@absolutecm.co.uk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: On Demand Print and Design Ltd
Nationaal identificatienummer: 07419970
Postadres: Unit 5A, Tuffley Park, Lower Tuffley Lane, Gloucester, Gloucestershire
Plaats: Gloucester
NUTS-code: UKK13 Gloucestershire
Postcode: GL2 5DE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: richard@colourconnection.co.uk

Internetadres: www.colourconnection.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Granby Marketing
Nationaal identificatienummer: 3877685
Postadres: Granby Marketing, Stanley Street, Blackburn, Lancashire
Plaats: Blackburn
NUTS-code: UKD41 Blackburn with Darwen
Postcode: BB1 3BW
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: sbrady@granbymarketing.com

Internetadres: www.granbymarketing.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heron Press UK Partnership
Postadres: 59 The avenue Rubery Birmingham
Plaats: Rubery
NUTS-code: UKG31 Birmingham
Postcode: B45 9AL
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: claire@heronpress.co.uk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019