Diensten - 193887-2019

25/04/2019    S81    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Tyresö: Installation av telekommunikationsutrustning

2019/S 081-193887

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tyresö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0092
Postadress: Dalgränd 6
Ort: Tyresö
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 135 40
Land: Sverige
Kontaktperson: Julia Prasolova
E-post: julia.prasolova@tyreso.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tyreso.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nätverksinstallationer

Referensnummer: 2018/KSUH 0123
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45314000 Installation av telekommunikationsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser installation av fastighetsnät enligt Tyresö kommuns standard, för närvarande Cat 6e STP skärmat, i fastighetsnät. Även fiberinstallation och utbyggnad av stomnät förekommer.

Projektering och konsultation kopplat till utveckling och förvaltning av kommunens fysiska nätverksinfrastruktur ingår.

Allmän orientering

Tyresö kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende nätverksinstallationer enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Tyresö kommun är Tyresös största arbetsgivare med cirka 3 000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden. Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030.

Läs mer om Tyresö och Tyresö kommun på kommunens hemsida www.tyreso.se

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 776 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32420000 Nätutrustning
45314000 Installation av telekommunikationsutrustning
45314200 Installation av telefonlinjer
45314320 Installation av datakablar
45315100 Eltekniska installationer
50312300 Underhåll och reparation av datanätutrustning
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
64200000 Telekommunikationstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser installation av fastighetsnät enligt Tyresö kommuns standard, för närvarande Cat 6e STP skärmat, i fastighetsnät. Även fiberinstallation och utbyggnad av stomnät förekommer.

Projektering och konsultation kopplat till utveckling och förvaltning av kommunens fysiska nätverksinfrastruktur ingår.

Allmän orientering

Tyresö kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende nätverksinstallationer enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Tyresö kommun är Tyresös största arbetsgivare med cirka 3 000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden. Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030.

Läs mer om Tyresö och Tyresö kommun på kommunens hemsida www.tyreso.se

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 243-555332
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/01/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SPEDAB AB
Nationellt registreringsnummer: 556654-7898
Postadress: Svalgränd 4
Ort: Sundbyberg
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 172 36
Land: Sverige
E-post: emil.sigsjo@spedab.se

Internetadress: http://www.spedab.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 776 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019