Diensten - 193926-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bologna: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 081-193926

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
0000246017
Via dei Mille 21
Bologna
40121
Italië
Contactpersoon: Elisabetta Cani
Telefoon: +39 0515278029
E-mail: elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it
Fax: +39 0515273084
NUTS-code: ITH5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

Adres van het kopersprofiel: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Centrale di committenza

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per comuni della Regione Emilia-Romagna

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per comuni della Regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 332 093.44 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Santarcangelo di Romagna e Comune di Cesena

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH58
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Santarcangelo di Romagna e Comune di Cesena

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Ravenna

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH57
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Ravenna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Imola

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH55
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Imola

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico (area ferrarese) Comune di Argenta, Comune di Berra, Comune di Codigoro, Comune di Comacchio, Comune di Copparo, del Comune di Fiscaglia, Comune di Formignana, Comune di Goro, Co

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH56
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuni area ferrarese

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Cento e Comune di San Giovanni in Persiceto

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH56
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuni Cento e San Giovanni in Persiceto

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Baiso, Comune di Casalgrande, Comune di Castellarano, Comune di Rubiera, Comune di Scandiano e Comune di Viano;

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH54
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuni di Baiso, Comune di Casalgrande, Comune di Castellarano, Comune di Rubiera, Comune di Scandiano e Comune di Viano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Modena

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH54
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Modena

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Bastiglia, Comune di Bomporto, Comune di Nonantola e Comune di Ravarino

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH54
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuni di Bastiglia, Comune di Bomporto, Comune di Nonantola e Comune di Ravarino

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta eonomica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Lesignano de’ Bagni, Comune di Medesano, Comune di Busseto.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuni di Lesignano de’ Bagni, Comune di Medesano, Comune di Busseto.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa e servizi accessori per Comuni della regione Emilia-Romagna, fra cui servizi di accompagnamento ove richiesti

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica come previsto allegato 7 del Disciplinare di gara

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-294376
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Santarcangelo di Romagna e Comune di Cesena

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Ravenna

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Imola

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Trasporto scolastico (area ferrarese) Comune di Argenta, Comune di Berra, Comune di Codigoro, Comune di Comacchio, Comune di Copparo, del Comune di Fiscaglia, Comune di Formignana, Comune di Goro, Co

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Cento e Comune di San Giovanni in Persiceto

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cosepuri Società Cooperativa per Azioni
Bologna
Italië
NUTS-code: ITH55
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
La Valle Trasporti S.r.l.
Ferrara
Italië
NUTS-code: ITH56
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 678 709.68 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 065 591.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Baiso, Comune di Casalgrande, Comune di Castellarano, Comune di Rubiera, Comune di Scandiano e Comune di Viano

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l.
Gioia del Colle
Italië
NUTS-code: ITF47
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 572 202.78 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 476 835.65 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Modena

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novosud S.r.l.
Lagonegro
Italië
NUTS-code: ITF51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 554 286.86 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 128 572.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Bastiglia, Comune di Bomporto, Comune di Nonantola e Comune di Ravarino

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novosud S.r.l.
Lagonegro (Pz)
Italië
NUTS-code: ITF51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 193 312.81 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 661 094.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Trasporto scolastico Comune di Lesignano de’ Bagni, Comune di Medesano, Comune di Busseto.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Determina di aggiudicazione n. 140 dell'8.4.2019 relativa ai lotti 5, 6, 7 e 8.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR della Regione Emilia-Romagna
Via D'Azeglio 54
Bologna
40123
Italië
Telefoon: +39 0514293101
Fax: +39 051307834
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019