Diensten - 193950-2019

25/04/2019    S81    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Norrköping: Programvara för taligenkänning

2019/S 081-193950

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
Nationellt registreringsnummer: 222000-2527
Postadress: Slottgatan 118
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE123
Postnummer: 602 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Magnus Böckert
E-post: magnus.bockert@upphandlingscenter.se
Telefon: +46 13-205493

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenter.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal

Referensnummer: UH-2018-315
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48314000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett ramavtal med en (1) leverantör.

Ramavtalet omfattar:

— Leverans av en programvara + tjänst för taligenkänning, primärt till kommunernas socialtjänst, för att där effektivisera dokumentationsprocessen.

— Drift av central, molnbaserat taligenkänningsmotor

— Underhåll och support

— Hårdvara i form av handenheter med mikrofon och headsets

— Utbildningsinsatser för användare och systemförvaltare

— Införandestöd i form av konsulttimmar

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 201 900.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48314000
48000000
72000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett ramavtal med en (1) leverantör.

Ramavtalet omfattar:

— Leverans av en programvara + tjänst för taligenkänning, primärt till kommunernas socialtjänst, för att där effektivisera dokumentationsprocessen.

— Drift av central, molnbaserat taligenkänningsmotor

— Underhåll och support

— Hårdvara i form av handenheter med mikrofon och headsets

— Utbildningsinsatser för användare och systemförvaltare

— Införandestöd i form av konsulttimmar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 012-024094
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Max Manus AB
Nationellt registreringsnummer: 556800-2926
Postadress: Skeppet ärans väg 3
Ort: V. Frölunda
Nuts-kod: SE
Postnummer: 426 71
Land: Sverige
E-post: therese.jersenius@maxmanus.com
Telefon: +46 733172175
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 201 900.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019