Leveringen - 194151-2019

25/04/2019    S81    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények

2019/S 081-194151

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96175725
Postai cím: Csepeli átjáró 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán
E-mail: bdk@bdk.hu
Telefon: +36 12384111
Fax: +36 12384323

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bdk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pesti alsó rakpart LED rekonstrukció

Hivatkozási szám: EKR000769442018
II.1.2)Fő CPV-kód
31520000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Pesti alsó rakpart Jászai Mari tér és Kossuth Lajos tér közötti szakasz közvilágításának LED-es rekonstrukciója 2018-2019”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 4 101 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31520000
31712341
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a Pesti alsó rakpart Jászai Mari tér és Kossuth Lajos tér közötti szakaszán innovatív LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel világításkorszerűsítést kíván megvalósítani a jelenlegi lámpatestek cseréjével.

A közbeszerzési eljárás ezen konkrét helyszínen történő világításkorszerűsítés megvalósítása céljából kerül kiírásra.

Alapmennyiség: 27 db

A világítótesteket DALI protokoll szerint szabályozható fényáramú driverrel kell szállítani. Ajánlatkérő ezzel biztosít lehetőséget arra, hogy a jövőben ezekre a világítótestekre telemenedzsment rendszert (vezérlés, hibajelzés céljából), valamint a kisebb forgalmú időszakban (például 23 h - 4 h között i időben) fényáram szabályozást lehessen telepíteni, illetve műszakilag biztosítva legyen az okos város funkciókhoz történő csatlakozás. Ezt a célt szolgálja az útvilágítási világítótestekben a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott csatlakozó (Nema 7 pin socket) előírása.

Ajánlattevő feladatát képezi az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi műszaki paraméterrel rendelkező LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest adásvétele/szállítása.

A megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő által meghatározott mintaterületekre világítási megoldást kell készíteniük az ajánlattétel során („világítási számítások”). A világítási számítások elkészítéséhez szükséges rajzot és műszaki követelményeket - beleértve a mintaterületekre vonatkozó világítási osztályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A világítási számításokat az MSZ EN 13201-2:2016 és MSZ EN 13201-3:2016 szabványok előírásai szerint kell elvégezni Dialux vagy Relux programmal.

A világítástervezés kidolgozása és a LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestek megajánlása során az oszlopgeometriai adatok (fénypontmagasság, osztás, útszélesség) pontos, valóságnak megfelelő meghatározása Ajánlattevő feladata.

A teljesítés során a megajánlott és leszállított világítótestek felszereléséről az Ajánlatkérő gondoskodik, azonban Ajánlattevőnek biztosítania kell műszaki szakértő jelenlétét, aki irányítja a világítótestek felszerelését és helyes beállítását.

Ajánlattevő feladatát képezi az Ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi előírt műszaki paraméterrel rendelkező, meghatározott darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest adásvétele/szállítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ajánlattevők max. 1 típust, ezen belül összesen max. 3 típusváltozatot (különböző fényeloszlásút és/vagy teljesítményűt) ajánlhatnak meg.

Ajánlattevőnek a LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótesteket a az írásban történő megrendeléstől számított 30. napon kell leszállítani.

Ajánlatkérő - előzetes írásbeli jóváhagyását követően - korábbi szállítást, előteljesítést elfogadhat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő hossza világítótestre (min: 5 év, max. 14 év) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 45
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós mennyiség 2 db.

Ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

Az opcionális mennyiség csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján szállítható le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az adott opciós tételek egységárai megegyeznek az alapmennyiség körében megajánlott ugyanazon típusváltozatú világítótest egységárával.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Ajánlatkérő nem más Ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 202-460625
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Pesti alsó rakpart LED rekonstrukció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fénysport Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42612540
Postai cím: Agostyáni u. 5.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.szecsenyi@fenysport.hu
Telefon: +36 209464750
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 101 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Nyertes ajánlattevő neve: Fénysport Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 5.

Adószáma: 12879029211

2. Érvénytelen ajánlattevő neve: TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Zártkörűen Működő Részvénytársaság TUNGSRAM-Schréder Zrt.

Székhelye: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2.

Adószáma: 10174328213

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2019