Leveringen - 194156-2019

25/04/2019    S81    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Földgáz

2019/S 081-194156

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi Út 10
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Hivatkozási szám: EKR000110932018
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 1.10.2018 és 1.10.2019 közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 683 965 409.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 1.10.2018 és 1.10.2019 közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

A földgáz minőségének meg kell felelnie a GET VHR-ként kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. R. 11. számú mellékletének előírásainak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan.

Ajánlatkérők jelen közbeszerzési eljárásban nem teszik lehetővé a részajánlat-tételt.

Indokolás: a nagyszámú felhasználási hely több részben történő mozgatása rendkívül erőforrás igényes, továbbá az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságuk miatt az ajánlattétel esélye tovább csökkenhetne.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti (II.2.4) pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség - ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül - az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 098-224625
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Fax: +36 14865698
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 686 023 479.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 683 965 409.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Nyertes ajánlattevő adószáma: 25343502-2-44

2. - Ajánlattevő neve, címe és adószáma: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), 25343502-2-44.

— Ajánlattevő neve, címe és adószáma: NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), 10897830-2-44,

— Ajánlattevő neve, címe és adószáma: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72–74.), 12928130-2-44,

— Ajánlattevő neve, címe és adószáma: CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.), 22742933-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2019