Leveringen - 194170-2019

25/04/2019    S81

România-Ploiești: Electricitate

2019/S 081-194170

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 052-120552)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Apa Nova Ploiești S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO13102711
Adresă: Str. Bobâlna nr. 10
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100330
Țară: România
Persoană de contact: Olivia Tar
E-mail: olivia.tar@veolia.com
Telefon: +40 244407657
Fax: +40 244407681

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.apanova-ploiesti.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Energie electrică

Număr de referinţă: DFC/SIAM/TT 014.19-010 din 31.1.2019
II.1.2)Cod CPV principal
09310000 Electricitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de energie electrica.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 052-120552

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: V.2.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
În loc de:

4 974 782,21 RON

A se citi:

1 658 260,74 RON

Numărul secţiunii: V.2.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
În loc de:

4 974 782,21 RON

A se citi:

1 658 260,74 RON

VII.2)Alte informații suplimentare: