Diensten - 194274-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van wapens

2019/S 081-194274

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Contactpunt(en): Iwona Woźnica
04-470 Warszawa
Polen
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50841000

Beschrijving
Reparatie en onderhoud van wapens .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 1 951 200,00 PLN
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 102/01/5/2019
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 1 834 800,00 PLN
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 951 200,00 PLN
Zonder btw