Služby - 198039-2020

29/04/2020    S84

Nizozemsko-Amsterdam: Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho konfigurace, zavedení a údržby pro řešení založená na technologiích Microsoft, Informatica a SAP

2020/S 084-198039

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 060-142851)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Poštovní adresa: PO Box 71010
Obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
PSČ: 1008 BA
Země: Nizozemsko
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho konfigurace, zavedení a údržby pro řešení založená na technologiích Microsoft, Informatica a SAP

Spisové číslo: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídky je uzavření rámcových smluv na poskytování služeb s maximálně pěti hospodářskými subjekty, které umožní agentuře zajistit lidské zdroje, které nebudou zaměstnány přímo agenturou, v oblasti vývoje softwaru IT, realizace a údržby

V souvislosti s uvedenými konkrétními technologiemi takto:

• podle priority (v kaskádě) pro objednávky na bázi lhůt a prostředků a

• obnovení soutěže v případě objednávek na bázi kótovaného času a prostředků nebo na základě pevné ceny.

Agentura nezávazně odhaduje, že celkový požadavek na poradenské služby v průběhu 4letého období platnosti rámcové smlouvy bude představovat:

— 17 460 člověkodnů pro služby týkající se technologií Microsoft,

— 10 698 člověkodnů pro služby týkající se technologií Informatica,

— 11 675 člověkodnů pro služby týkající se technologií SAP.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/04/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 060-142851

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/05/2020
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 22/05/2020
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 18/05/2020
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 25/05/2020
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace: