Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 198230-2019

30/04/2019    S84    Agentury - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Francie-Paříž: Ekonomická a finanční databáze

2019/S 084-198230

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 068-158396)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Poštovní adresa: CS 60747 — 103 rue de Grenelle
Obec: Paris Cedex 07
Kód NUTS: FR101
PSČ: 75345
Země: Francie
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Ekonomická a finanční databáze

II.1.2)Hlavní kód CPV
72320000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem plánované rámcové smlouvy je poskytnout orgánu ESMA široký soubor kvalitativních a kvantitativních údajů o finančních trzích a dosáhnout tak cílů zadavatele, kterými jsou: ochrana investora, řádné trhy a finanční stabilita.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 068-158396

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 05/05/2019
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 07/05/2019
Místní čas: 23:59
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 06/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/05/2019
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: