Služby - 200015-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

27/05/2017    S101

Irsko-Dublin: Příprava a realizace 4. Evropského průzkumu společností (ECS)

2017/S 101-200015

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 20.5.2017, 2017/S 097-190767)

Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, IRSKO. Contact: Lidia Jankowska. Tel. +353 12043100. Fax +353 12826456. E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu

Namísto 

II.2.1) Název:

Průzkum metodou internetového dotazování s počítačovou podporou (CAWI), podpořený telefonickým kontaktováním a navazujícími činnostmi

Položka č.: 2

Čtěte 

II.2.1) Název:

Průzkum metodou telefonních pohovorů s počítačovou podporou (CATI)

Položka č.: 2