Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Dodávky - 200314-2021

TINázovSlovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
NDČíslo zverejnenia oznámenia200314-2021
PDDátum uverejnenia23/04/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka79
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky (42181810)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný19/04/2021
DTLehota na predloženie21/05/2021
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámeniaY - Dynamického nákupného systému
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)30200000 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.minzp.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ