Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 204773-2019

03/05/2019    S86    Evropská komise - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Itálie-Ispra: Kooperativní systém inteligentní dopravy prostřednictvím Evropského kořenového certifikačního úřadu včetně úřadu pro registraci a autorizačního úřadu

2019/S 086-204773

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 078-184655)

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, JRC — Joint Research Centre, JRC.E — Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 — Cyber and Digital Citizens' Security
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kooperativní systém inteligentní dopravy prostřednictvím Evropského kořenového certifikačního úřadu včetně úřadu pro registraci a autorizačního úřadu

Spisové číslo: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Hlavní kód CPV
48000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Komise ve své strategii C-ITS (COM (2016) 766) do roku 2019 předpokládá řadu důležitých opatření, která umožní nasazení služeb C-ITS v Evropě. Jedním z klíčových kroků strategie je navržení a zavedení systému EU pro správu bezpečnostních pověření C-ITS (EU CCMS) pro pravost a integritu všech zpráv C-ITS v Unii. Dále Komise oznámila, že ve strategii mobility budoucnosti (COM (2018) 283) zavede „pilotní projekt společné infrastruktury a procesy kybernetické bezpečnosti v celé EU potřebné pro bezpečnou a věrohodnou komunikaci“. Právní jistota EU CCMS bude zajištěna prostřednictvím delegovaného nařízení C-ITS podle směrnice ITS 2010/40/EU v roce 2019. V tomto zadávacím řízení Evropský kořenový certifikační úřad C-ITS, úřad pro registraci a autorizační úřad zapojí certifikát EU CCMS a dokumenty bezpečnostní politiky a vybraný zhotovitel je bude jménem Evropské komise plně provozovat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 078-184655

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/06/2019
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 04/07/2019
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 07/06/2019
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 04/07/2019
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace: