Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 206877-2017

01/06/2017    S104

Lucembursko-Lucemburk: Koordinace průzkumů cen spotřebitelského zboží podle parity kupní síly

2017/S 104-206877

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: rue Alcide de Gasperi
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2920
Země: Lucembursko
E-mail: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu
Fax: +352 430134150
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Statistika.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Koordinace průzkumů cen spotřebitelského zboží podle parity kupní síly.

Spisové číslo: ESTAT/C/2017/015.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79330000 Statistické služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky je koordinace průzkumů PPP v oblasti cen spotřebitelského zboží a získání PPP v oblasti konečných výdajů na spotřebu v případě 37 zemí účastnících se programu PPP.

Poskytovatel služeb připraví, bude koordinovat a podávat zprávy o průzkumech spotřebitelských cen uskutečněných v zúčastněných zemích a ověří ceny zjištěné v úzké spolupráci s nimi.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je koordinace průzkumů PPP v oblasti cen spotřebitelského zboží a získání PPP v oblasti konečných výdajů na spotřebu v případě 37 zemí účastnících se programu PPP.

Poskytovatel služeb připraví, bude koordinovat a podávat zprávy o průzkumech spotřebitelských cen uskutečněných v zúčastněných zemích a ověří ceny zjištěné v úzké spolupráci s nimi.

— 18 až 21 misí v případě jednotlivých zemí v rozsahu 2 dnů (tj. celkový objem je asi 74 až 84),

— 4 jednání na úrovni jednotlivých zemí v rozsahu 2 dnů (tj. celkový objem je asi 16).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/07/2017
Místní čas: 16:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/07/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit oprávněný zástupce každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty uvedenou v oddíle I.1 alespoň 48 hodin předem. Toto sdělení musí být podepsáno oprávněným úředníkem uchazeče a musí uvádět jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/05/2017