Služby - 212364-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/06/2015    S118

Holandsko-Haag: Služby dočasných zamestnancov

2015/S 118-212364

Dodatočné informácie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 12.5.2015, 2015/S 91-162597)

Europol, do rúk: Úrad pre obstarávanie, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Haag, HOLANDSKO. Tel. +31 703531681. Fax +31 703180808. E-mail: procurement@europol.europa.eu

Namiesto 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

23.6.2015 (23:59).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

26.6.2015 (10:00).

[...]

VI.3) Dodatočné informácie:

... okrem toho budú mať používatelia možnosť klásť otázky súvisiace s výzvou na súťaž.

Viď 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

8.7.2015 (23:59).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

10.7.2015 (10:00).

[...]

VI.3) Dodatočné informácie:

... okrem toho budú mať používatelia možnosť klásť otázky súvisiace s výzvou na súťaž.

Uplatňuje sa článok 134 ods. 1 písm. f) pravidiel uplatňovania: Europol môže použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zvýšenie hodnoty zmlúv až o 50 %. V súlade s článkom 134 ods. 3 pravidiel uplatňovania je tento postup možné použiť len počas vykonávania pôvodných zmlúv a najneskôr počas 3 rokov po ich podpise.

Termíny na odoslanie ponúk a otváranie ponúk boli posunuté. Všetky ďalšie termíny, ktorých sa to tiež týka, sú aktualizované v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na prevzatie zo stránky na elektronické predkladanie ponúk: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=841