Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 212402-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/06/2015    S118    Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: AO 10634 – Poskytovanie služieb IT týkajúcich sa Oracle FinancialsTM

2015/S 118-212402

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.4.2015, 2015/S 77-135336)

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, do rúk: pán Wojciech Kałamarz, 2, rue Mercier, 2985 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Tel. +352 2929-44331. Fax +352 2929-42672. E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu


Poznámka:

Výberové konanie bolo vyhlásené za neúspešné.

Zmluva nemôže byť pridelená vzhľadom na to, že nebola predložená žiadna ponuka.