Služby - 213675-2020

TINázovBelgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „technickej podpory rádiofrekvenčného spektra“
NDČíslo zverejnenia oznámenia213675-2020
PDDátum uverejnenia08/05/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka90
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska obranná agentúra
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný04/05/2020
DTLehota na predloženie18/05/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia2 - Dodatočné informácie
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73000000 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE
IAInternetová adresa (URL)http://www.eda.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ