Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 214370-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

07/06/2017    S107

Lucembursko-Lucemburk: Koordinace průzkumů cen spotřebitelského zboží v rámci parity kupní síly

2017/S 107-214370

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 1.6.2017, 2017/S 104-206877)

Evropská komise, Eurostat, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg, LUCEMBURSKO. Fax +352 430134150. E-mail: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu

Namísto 

II.2.7) Doba trvání smlouvy, rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému:

Doba trvání vyjádřena ve dnech: 48.

[...]

Čtěte 

II.2.7) Doba trvání smlouvy, rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému:

Doba trvání v měsících: 48.

[...]