Dodávky - 216340-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

24/06/2015    S119

Itálie-Ispra: Rámcová smlouva na dodání spotřebních materiálů a činidel používaných na přístroji systému polymerázové řetězové reakce Bio-Rad QX200 ™ Droplet Digital™

2015/S 119-216340

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 6.6.2015, 2015/S 108-195066)

Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele, oddělení pro molekulární biologii a genomiku, k rukám: B.5 Finance a veřejné zakázky, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE. Kontakt: pan Marius Patachia. Fax +39 0332789434. E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost:

[...]

Minimální úroveň případně požadovaných norem:

V případě bodu III.2.2 musí být průměrný roční obrat za poslední 3 finanční roky alespoň ve výši 440 000 EUR.

[...]

Čtěte 

III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost:

[...]

Minimální úroveň případně požadovaných norem:

V případě bodu III.2.2 musí být průměrný roční obrat za poslední 3 finanční roky alespoň ve výši 90 000 EUR.

[...]