Diensten - 220675-2017

Beknopt weergeven

10/06/2017    S110

België-Brussel: Raamovereenkomst voor de verlening van diensten op het gebied van evaluatie, effectbeoordeling, controle en tenuitvoerlegging en andere daarmee samenhangende diensten, in verband met gezondheids- en voedselbeleid

2017/S 110-220675

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 18.5.2017, 2017/S 095-185934)

Europese Commissie, 1049 Brussel, BELGIË. E-mail: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

19.6.2017 (17:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

26.6.2017 (15:00), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

26.6.2017 (17:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

30.6.2017 (9:30), plaatselijke tijd.

[...]

Inschrijvers worden ervan in kennis gesteld dat een rectificatie van de instructies voor inschrijvers beschikbaar is.