Leveringen - 220759-2016

Beknopt weergeven

29/06/2016    S123

Verenigd Koninkrijk-Rochdale: Inbouwkeukens

2016/S 123-220759

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Rochdale Boroughwide Housing
Postadres: Sandbrook House, Sandbrook Way
Plaats: Rochdale
Postcode: OL11 1RY
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rochdale Boroughwide Housing
Ter attentie van: Stephen Camm
E-mail: stephen.camm@rbh.org.uk
Telefoon: +44 1706273726

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.rbh.org.uk

Elektronische toegang tot informatie : www.the-chest.org.uk

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: www.the-chest.org.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39141400 Inbouwkeukens, 39141000 Keukenmeubilair en apparatuur

Beschrijving
Inbouwkeukens.
Keukenmeubilair en apparatuur.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27.7.2016 - 17:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
29.7.2016 - 17:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.