Leveringen - 224241-2019

15/05/2019    S93

Sverige-Norrköping: Porslin

2019/S 093-224241

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
Nationellt registreringsnummer: 222000-2527
Postadress: Slottsgatan 118
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 602 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Holdaj
E-post: linda.holdaj@upphandlingscenter.se
Telefon: +46 767722911
Fax: +46 11-130606
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenter.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44660
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44660
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Köks- och serveringsutrustning

Referensnummer: UH-2019-189
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39221110 Porslin
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 22 250 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39221110 Porslin
39221210 Tallrikar
14820000 Glas
39221000 Köksutrustning
39223000 Skedar, gafflar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Linköping, Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsviks kommuner.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 22 250 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Maximalt 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/06/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019