Leveringen - 228291-2019

16/05/2019    S94    - - Leveringen - Erkenningsregeling met voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Denemarken-Fredericia: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 094-228291

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Ørsted Services A/S
27446485
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted Wind Power A/S
31849292
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted A/S
36213728
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted Bioenergy and Thermal Power A/S
27446469
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted Salg and Service A/S
27210538
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Orsted Wind Power Germany GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 116369
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Gode Wind 1 Offshore Wind Farm GmbH and Co. OHG
Amtsgericht Aurich HRA 202102
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Orsted Gode Wind 2 GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 131721
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Orsted Borkum Riffgrund I GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 126194
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Anholt Havvindmøllepark I/S
33967748
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted Horns Rev 2 A/S
31849322
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Nysted I A/S
31164486
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH and Co OHG
Amtsgericht Aurich HRA 202470
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted Group
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Northern Energy OWP West GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 145635
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Gode Wind 04 GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 124610
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Gode Wind 03 GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 145525
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Orsted Borkum Riffgrund West I GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 120273
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Orsted Borkum Riffgrund West II GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 134106
Van-der-Smissen-Str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted Sales and Distribution A/S
20214414
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Borkum Riffgrund 2 Holding GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 146796
Van-der-smissen-str. 9
Hamburg
22767
Duitsland
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted City Light A/S
36035668
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.1)Naam en adressen
Ørsted Privatsalg El and Gas A/S
40138099
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Zabel von Lüttichau
Telefoon: +45 99554730
E-mail: malza@orsted.dk
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orsted.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Danish public procurement law

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.achilles.com/en/utilities-nce
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Achilles Information A/S
980 430 596
PO Box 1817
Arendal
4858
Noorwegen
Telefoon: +47 37063530
E-mail: utilities-nordics@achilles.com
Fax: +47 37063531
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.achilles.com/en/utilities-nce

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supplementary information regarding use of Achilles Utilities Nordics and Central Europe qualification system by Ørsted and Ørsted Group including the entities mentioned in Section I) and in Section VI).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03000000
09000000
14000000
15000000
16000000
18000000
19000000
22000000
24000000
30000000
31000000
32000000
33000000
34000000
35000000
37000000
38000000
39000000
41000000
42000000
43000000
44000000
48000000
31321400
31321500
31121310
31121320
31121330
31121340
31122000
31110000
34514800
09132000
09134100
14622000
30200000
31120000
31160000
31200000
31300000
31440000
31600000
32420000
32570000
34514200
35100000
38110000
42414100
44320000
44500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
NUTS-code: DE
NUTS-code: FR
NUTS-code: PL
NUTS-code: NL
NUTS-code: SE
NUTS-code: IS
NUTS-code: CH
NUTS-code: NO
NUTS-code: UK
NUTS-code: ES
NUTS-code: EE
NUTS-code: EL
NUTS-code: FI
NUTS-code: BE
NUTS-code: IT
NUTS-code: IE
NUTS-code: LU
NUTS-code: CY
NUTS-code: CZ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Contracts in Europe. The list above is not exhaustive, but limitations in the standard form prevents choosing more countries.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This notice supplements previously published notices from Achilles Information A/S regarding the contracting entities mentioned in Section I and VI.3's (Ørsted Entities) use of the Utilities NCE qualification system that Achilles administer. This notice is published on a voluntary basis in order to increase transparency and knowledge about Ørsted Entities' purchases in EU tender procedures. Further to this notice, Ørsted refers to three notices from Ørsted Services A/S published on behalf of the Ørsted Entities.

This notice relates specifically to Ørsted projects in the Ørsted Offshore and Onshore Wind Power division. Ørsted Group might use the UNCE qualification system for procurement of construction works, services and goods for construction, operation and repairs of wind farms. This notice relates to supplies. For further information see also Section VI.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
Verlenging van de erkenningsregeling
Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Achilles Utilities NCE is of indefinite duration, but supplier information must be updated annually. Suppliers already qualified on Achilles Utilities NCE will be reminded to renew before the qualification period expires. The annual qualification fee is ranging from 160 EUR to 700 EUR payable in advance. Suppliers can update their information during the qualification period.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Suppliers may apply for qualification at any time. To apply the suppliers must complete an order form and pay in advance an annual qualification fee ranging from 160 EUR to 700 EUR. The order form with qualification requirements can be obtained here https://bit.ly/2XeMyv4

To qualify the suppliers must complete an online questionnaire covering detailed information about their company. Ørsted encourages the suppliers to submit an ESPD to Achilles via Achilles Utilities NCE, since an ESPD will be required in most of Ørsted’s tenders. Basic commercial requirements must be satisfied. Some buying organizations may have individual requirements in addition to the basic requirements. The suppliers can therefore be asked to answer customer-specific questions related to the qualification. Achilles Utilities NCE is open to manufacturers or distributors doing business directly with the buyer. The bidders lists will be based on suppliers that have passed the initial qualification.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-091953
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens, Duits, Engels, Frans, Noors, Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

This notice supplements previously published notices from Achilles Information A/S regarding the contracting entities mentioned in Section I and VI.3's (Ørsted Entities) use of the Utilities NCE qualification system that Achilles administer. This notice is published on a voluntary basis in order to increase transparency and knowledge about Ørsted Entities' purchases in EU tender procedures.

This notice relates specifically to Ørsted projects in the Ørsted Offshore and Onshore Wind Power division. Ørsted Entities might use the UNCE qualification system for procurement of construction works, services and goods for construction, operation and repairs of wind farms. This notice relates to goods/supplies.

UNCE qualification system can be used for all categories of contracts relevant for the wind farms. Without limiting Ørsted Entities legal rights to use UNCE qualification system for other types of contracts, such contracts includes but not limited to the cables, turbines, foundations, electrical systems, installation vessels, substations, SCADA systems, communication systems, repairs, spare parts, consultancy services related to wind farms, IT systems, engineering services, certification services. Further, all types of administrative services inclusive but not limited to procurement services, legal services, accounting services and goods relevant for the group functions can be purchased through the UNCE qualification services. This also includes but is not limited to IT services, management consultancy, facility management, auditing, travel and accommodation.

Ørsted Entities will carry out tenders in UNCE qualification systems related to wind farms without further prior publication in TED and encourages any interested suppliers to register in UNCE qualification system. Ørsted Entities reserves the right to carry out tender procedures by other means i.e. by use of more specific qualification systems published by Ørsted Entities or by use of contract notices in TED.

The CPV-codes referred to in this notice are examples of the works, services and goods that can be purchased through UNCE. These CPV-codes apply in parallel to the CPV-codes stated in previous notices from Achilles and Ørsted Entities.

“Ørsted Group” means those undertakings in which Ørsted A/S, directly or indirectly:

(i) owns 50 % or more of the capital or business assets;

(ii) has the right to exercise 50 % or more of the voting rights;

(iii) has the right to appoint 50 % or more of the members of the supervisory board,the administrative board or bodies legally representing the undertakings; or

(iv) has the right to manage the undertakings' affairs.Furthermore, “Ørsted Group” also means those undertakings in which undertakings as referred to in (i) — (iv) jointly have the rights or powers listed in (i) — (iv).

The Ørsted Group establish on an ongoing basis new companies in connection with its activities especially within the division working with wind power. New companies that fulfil the definition above will also be Contracting Entities under the agreement, as long as the new companies' activities are within the usual activities of the Ørsted Group. This includes but are not limited to activities relevant for the Ørsted wind power division which are developing, building and operating wind farms in Europe. New companies are especially (but not exclusively) established in connection with the development, building or operation of new offshore wind farms.

The laws of Denmark govern Ørsted Entities' use of the UNCE qualification systems and any legal dispute arising out of or relating to the use of the qualification system. Any dispute arising out of or in connection with Ørsted Entities' use of this qualification system should be brought before the Danish Complaints Board for Public Procurement.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019