Diensten - 230924-2019

17/05/2019    S95

România-Bacău: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2019/S 095-230924

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 244-559775)

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Număr naţional de înregistrare: 26601020
Adresă: Str. Mărăşeşti nr. 2
Localitate: Bacău
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600017
Țară: România
Persoană de contact: Constantin-Bogdan Seto
E-mail: adisbacau@yahoo.com
Telefon: +40 234537200
Fax: +40 234535012
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://adisbacau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Număr de referinţă: PAAP1008265
II.1.2)Cod CPV principal
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

1) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

2) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Zona deservita este formata din Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian

Nota:

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Termen limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/05/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 244-559775

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
VII.2)Alte informații suplimentare:

Decalarea termenului de depunere a ofertelor survine ca urmare a complexitatii solicitarilor de clarificari primite, necesitatea formularii raspunsurilor complete si integrarea acestora in documentatia de atribuire. La stabilirea termenului limita de depunere a ofertelor, Autoritatea contractanta a avut in vedere respectarea termenului de raspuns la solicitarile de clarificari, conform sectiunii II.1.4), respectiv 15 zile inainte de termenul limita pentru primirea ofertelor.

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.