Služby - 233266-2019

21/05/2019    S97

Lucembursko-Lucemburk: Zpracování a strukturování elektronických dokumentů používaných k legislativním činnostem Evropského parlamentu

2019/S 097-233266

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Directorate-General for Innovation and Technological Support, Directorate EDIT, Document Processing and Metadata Unit
Poštovní adresa: Plateau de Kirchberg, Schuman Building, Office 01B008
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
E-mail: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4838
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament, Official Mail Unit, s odkazem na: Invitation to tender, PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
Poštovní adresa: Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
E-mail: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zpracování a strukturování elektronických dokumentů používaných k legislativním činnostem Evropského parlamentu

Spisové číslo: PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament má v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu týkající se služeb pro zpracování a strukturování elektronických dokumentů používaných k legislativním činnostem Evropského parlamentu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72311100 Konverze dat
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Zpracování a strukturování elektronických dokumentů používaných k legislativním činnostem Evropského parlamentu, včetně konverze do XML formátu.

Viz specifikace nabídkového řízení — Příloha I — technické specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz specifikace nabídkového řízení.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Viz specifikace nabídkového řízení.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/06/2019
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 10 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/06/2019
Místní čas: 10:30
Místo:

Nabídky budou otevřeny v prostorách Evropského parlamentu v Lucemburku.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz oddíl 7 „Podmínky pro podání nabídky“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Celková přibližná hodnota trhu se v průběhu 60 měsíců orientačně odhaduje na tři sta tisíc (300 000) dokumentů - viz bod 3 specifikací nabídkového řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/05/2019