Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 234524-2018

01/06/2018    S103

Itálie-Ispra: Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

2018/S 103-234524

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC)
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749, TP 582
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

Spisové číslo: JRC/IPR/2017/G.III.9/0050/OC
II.1.2)Hlavní kód CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby technické podpory pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), Itálie

II.2.4)Popis zakázky:

Služby technické podpory sestávají z vypracování podrobných technických studií a návrhů v oblasti jaderného inženýrství v případě rozvoje projektů vyřazování z provozu a procesů hospodaření s jaderným odpadem a z vypracování komplexní dokumentace k udělování licencí v rámci realizace programu vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 50 %
Kritérium nákladů - Název: Cena / Váha: 50 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 151-311945
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 935083
Název:

Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/05/2018
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU: 0
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Empresarios Agrupados Internacional S.A
Obec: Madrid
Kód NUTS: ES300 Madrid
Země: Španělsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Tractebel Engineering SA
Obec: Brusel
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: NINE- Nuclear and Industrial Engineering s.r.l
Obec: Lucca
Kód NUTS: ITI12 Not specified
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 13 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 13 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/05/2018