Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 236397-2019

22/05/2019    S98    Evropská investiční banka - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Technická pomoc na podporu nástroje městské odolnosti v Turecku

2019/S 098-236397

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka (EIB)
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019039.htm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4782
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc na podporu nástroje městské odolnosti v Turecku

Spisové číslo: TA2019039 TR
II.1.2)Hlavní kód CPV
71800000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem tohoto opatření technické pomoci je přispět k posílení kapacity obcí nacházejících se v tureckých provinciích, které jsou nejvíce postiženy přílivem syrských uprchlíků pod dočasnou ochranou (SuTP) v oblasti poskytování obecních služeb a zlepšení poskytování útočiště uprchlíkům udržitelným způsobem. Účelem technické pomoci je poskytovat podporu při přípravě a realizaci prioritních investičních programů pro obce a poskytovatele služeb v cílových provinciích za účelem zajištění základních služeb v oblasti vodohospodářství, hygieny a nakládání s tuhým odpadem.

Činnosti budou mimo jiné zahrnovat přezkoumání studií proveditelnosti projektů, přezkum předběžných nebo podrobných návrhů projektů, pomoc při hodnocení identifikovaných investičních programů, zajištění kvality zadávací dokumentace a monitorování zadávání zakázek na stavební práce a podporu podávání zpráv o investičních programech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 080 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: TR
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Turecko

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 26
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REGIONÁLNÍ SVĚŘENSKÝ FOND EU V REAKCI NA KRIZI V SÝRII

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 075-176818
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/07/2019
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/07/2019
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/05/2019