Služby - 236679-2018

02/06/2018    S104    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Španielsko-Alicante: Služby telefónnej komunikácie

2018/S 104-236679

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante
Kód NUTS: ES521
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Poštová adresa: Gedimino pr. 16
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011
PSČ: 01103
Štát: Litva
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://eige.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)
Poštová adresa: Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Edificio B3
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES511
PSČ: 08019
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.eea.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA)
Poštová adresa: Janovského 438/2
Mesto/obec: PRAHA 7 – Holesovice
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 170 00
Štát: Česko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.gsa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Poštová adresa: 1 Vasilissis Sofias Str
Mesto/obec: Maroussi, Athens
Kód NUTS: EL301
PSČ: 151 24
Štát: Grécko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.enisa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.efsa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: Den Haag
Kód NUTS: NL332
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.europol.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Köln
Kód NUTS: DEA23
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.easa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Poštová adresa: Westhafenplatz 1
Mesto/obec: Frankfurt
Kód NUTS: DE712
PSČ: 60327
Štát: Nemecko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Poštová adresa: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris № 14, 2nd floor
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV006
PSČ: 1050
Štát: Lotyšsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://berec.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra (EDA)
Poštová adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Poštová adresa: Santiago de Compostela, 12
Mesto/obec: Bilbao
Kód NUTS: ES213
PSČ: 48003
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://osha.europa.eu/en/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Poštová adresa: 103 rue de Grenelle
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Poštová adresa: 30 Churchill Place
Mesto/obec: London
Kód NUTS: UKI42
PSČ: E14 5EU
Štát: Spojené kráľovstvo
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.ema.europa.eu/ema/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Poštová adresa: Johan de Wittlaan 9
Mesto/obec: Den Haag
Kód NUTS: NL332
PSČ: 2517
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eurojust.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Poštová adresa: 1, Canada Square (Floor 46)
Mesto/obec: London
Kód NUTS: UKI42
PSČ: E14 5AA
Štát: Spojené kráľovstvo
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eba.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Poštová adresa: Ó utca 27
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU110
PSČ: 1066
Štát: Maďarsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.cepol.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Poštová adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Mesto/obec: Co Dublin
Kód NUTS: IE061
PSČ: D18 KP65
Štát: Írsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eurofound.europa.eu

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Poštová adresa: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT00
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://easo.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Praça Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.emsa.europa.eu

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Poštová adresa: Avenida García Barbón, 4 Edificio Odriozola,
Mesto/obec: Vigo
Kód NUTS: ES114
PSČ: 36201
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://efca.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3583
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby telefónnej komunikácie

Referenčné číslo: AO/025/17
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom tohto obstarávacieho konania je pridelenie rámcových zmlúv na poskytovanie telekomunikačných služieb súvisiacich s telefónnymi službami pre zúčastnené orgány Európskej únie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 27 037 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mobilné telefónne služby

Časť č.: A
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všetky miesta zodpovedajúce verejným obstarávateľom, ktorí sa zúčastňujú na tejto časti. Pozri súťažné podklady.

II.2.4)Opis obstarávania:

Mobilné telefónne služby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 099 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pevné telefónne služby

Časť č.: B
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všetky miesta zodpovedajúce verejným obstarávateľom, ktorí sa zúčastňujú na tejto časti. Pozri súťažné podklady.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pevné telefónne služby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zjednotené komunikačné služby (Unified Communications as a Service – UCaaS)

Časť č.: C
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všetky miesta zodpovedajúce verejným obstarávateľom, ktorí sa zúčastňujú na tejto časti. Pozri súťažné podklady.

II.2.4)Opis obstarávania:

Účelom tejto časti je poskytovanie zjednotených komunikačných služieb v prostredí cloud computingu podľa najnovších poznatkov súčasnej technológie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 438 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: V prípade časti A bude mať každá rámcová zmluva trvanie 1 rok s možnosťou obnovenia 3-krát, pričom celkové trvanie bude 4 roky, a ďalšie 2 roky budú výlučne na umožnenie poskytovania zariadení vo forme prenájmu, ktoré boli obstarané pred uplynutím 4-ročného obdobia trvania zmluvy. Celkové maximálne trvanie je 6 rokov.
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/07/2018
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/07/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

v priestoroch úradu na adrese Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Španielsko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Úradu je potrebné oznámiť mená a čísla dokladov totožnosti návštevníkov e-mailom na adresu procurement@euipo.europa.eu do 29.6.2018.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Elektronické objednávanie a elektronická fakturácia na platforme e-Prior budú použité len v prípade tých zmluvných strán, ktoré majú tieto systémy zavedené.

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od dátumu vyrozumenia dotyčnej strany alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, kedy sa daný fakt stal známym.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/05/2018