Werken - 238515-2020

22/05/2020    S99

Verenigd Koninkrijk-Uxbridge: Bouwwerkzaamheden

2020/S 099-238515

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LHC
Postadres: 2 Vine Street
Plaats: Uxbridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: UB8 1QE
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Tim Oakley
E-mail: tim.oakley@lhc.gov.uk
Telefoon: +44 1895274800

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lhc.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://lhc.gov.uk/24

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

N7 — WS2 Energy Efficiency and Refurbishment (England)

Referentienummer: N7WS2ENG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden - DA03
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

WS2 Energy Efficiency and Refurbishment (England)

Perceel nr.: WS2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC NORTH EAST (ENGLAND)
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
NUTS-code: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
Voornaamste plaats van uitvoering:

The provision of energy efficiency measures and refurbishment works for domestic and public sector buildings throughout England as listed in the LHC's buyer profile at: www.lhc.gov.uk/24

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Work-stream 2 Individual energy efficiency measures — Energy efficiency measures and/or refurbishment works, including but not limited to the following services: the supply and installation of external wall insulation, cavity wall insulation, internal wall insulation, insulation materials, biomass boilers, photovoltaic systems, heat pumps, heat interface units, traditional boilers heating circuits and refurbishment work including the project management of these works.

This award applies for lot 3, 4, 5, 6

Work-stream 2 — Energy efficiency measures works, including but not limited to the following services: the supply and installation of external wall insulation, cavity wall insulation, internal wall insulation, insulation materials, biomass boilers, photovoltaic systems, heat pumps, heat interface units, traditional boilers, heating circuits and project management of these works.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 114-202174

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: N7WS2ENG
Benaming:

N7 — WS2 Energy Efficiency and Refurbishment (England)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
01/06/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Cornerstone (East Anglia) Ltd
Plaats: Harleston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.cornersronelimited.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Osborne Energy Ltd
Plaats: St Leonards on Sea
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.osborneenergy.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Wates Construction Ltd
Plaats: Leatherhead
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.wates.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: A.C. Whyte and Co. Ltd
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.acwhyte.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mears Ltd
Plaats: Brockworth
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.mearsgroup.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Everwarm Ltd
Plaats: Bathgate
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.everwarmgroup.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: E.ON Energy Solutions Ltd
Plaats: Coventry
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.eonenergy.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Aran Services Ltd
Plaats: Bury St Edmunds
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.aranservices.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Thrift Energy Ltd
Postadres: Unit 10, Kingsway House Kingsway Team Trading Est
Plaats: Gateshead
NUTS-code: UKC NORTH EAST (ENGLAND)
Postcode: NE11 0HW
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.thriftenergy.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Polyteck Building Services Ltd London
Postadres: 869 HIGH ROAD
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: N12 8QA
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.polyteck.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: InstaGroup Ltd
Postadres: InstaHouse Ivanhoe Road Hogwood Business Park
Plaats: Wokingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RG40 4PZ
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.instagroup.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Aaron Services Ltd
Postadres: Broomvale Business Centre Bramford Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: IP8 4JU
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.aaronservices.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: British Gas Social Housing Ltd T/A PH Jones
Postadres: Millstream Maidenhead Road
Plaats: Windsor
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SL4 5GD
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.phjones.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: British Gas Trading Ltd
Postadres: Millstream Maidenhead Road
Plaats: Windsor
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SL4 5GD
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.britishgas.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Anglian Building Products
Postadres: PO Box 65 Anson Road
Plaats: Norwich
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NR6 6EJ
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.angliangroup.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: K&T Heating Services Ltd
Postadres: Thames House, Stone Foundries Estate 669Woolwich Road
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SE1 8LH
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.ktheating.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: VolkerLaser Ltd
Postadres: The Lodge Blackpole Road
Plaats: Worcester
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WR4 9FH
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.volkerlaser.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SERS Energy Solutions Ltd
Postadres: Unit 3A Parc Pontypandy
Plaats: Caerphilly
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CF83 CGX
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.sersltd.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Turner Facilities Management Ltd
Postadres: 65 Craigton Road
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G51 3EQ
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.turnerfm.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: City West Works
Postadres: 52 Regent Street Eccles
Plaats: Salford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: M30 0BP
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.foreworks.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Absolute Solar and Wind Ltd
Postadres: Arisaig Farm Near Tulloch
Plaats: Gartocharn
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G83 8ND
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.asaw.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sure Maintenance Ltd
Postadres: Unit 16, The Matchworks Speke Road
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: L19 2RF
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.suregroup.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 300 000 000.00 GBP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Public Procurement Review Service, Cabinet Office
Postadres: Rosebery Court, Central Avenue, St Andrews Business Park
Plaats: Norwich
Postcode: NR7 0HS
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Internetadres: http://www.lhc.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: LHC
Postadres: 2 Vine Street
Plaats: Uxbridge
Postcode: UB8 1QE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@lhc.gov.uk
Telefoon: +44 1895274800

Internetadres: http://www.lhc.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden - DA03
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit - DA03
45320000 Isolatiewerkzaamheden - DA03
45330000 Loodgieterswerk - DA03
45350000 Werktuigbouwkundige installaties - DA03
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen - DA03
42511110 Warmtepompen - DA03
44620000 Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming - DA03
09320000 Stoom, warm water en aanverwante producten - DA03
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC NORTH EAST (ENGLAND)
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
NUTS-code: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
Voornaamste plaats van uitvoering:

The provision of energy efficiency measures and refurbishment works for domestic and public sector buildings through out England as listed in the LHC's buyer profile at: www.lhc.gov.uk/24

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Work-stream 2 Individual energy efficiency measures — Energy efficiency measures and/or refurbishment works, including but not limited to the following services: the supply and installation of external wall insulation, cavity wall insulation, internal wall insulation, insulation materials, biomass boilers, photovoltaic systems, heat pumps, heat interface units, traditional boilers heating circuits and refurbishment work including the project management of these works.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 53
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Covid-19 has lead to a delay in the procurement of the replacement framework for this N7 framework due to a number of organisations who are involved in the tender process putting their staff on furlough. This framework is therefore being extended to allow further time for the replacement framework to be completed.

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 300 000 000.00 GBP
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Cornerstone (East Anglia) Ltd
Plaats: Harleston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.cornerstonelimited.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Wates Construction Ltd
Plaats: Leatherhead
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.wates.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: A.C. Whyte and Co. Ltd
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G2 4QY
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.acwhyte.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mears Ltd
Plaats: Brockworth
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.mearsgroup.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Everwarm Ltd
Plaats: Bathgate
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: E.ON Energy Solutions Ltd
Plaats: Coventry
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.eonenergy.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Aran Services Ltd
Plaats: Bury St Edmunds
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.aranservices.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Polyteck Building Services Ltd London
Postadres: 869 HIGH ROAD
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: N12 8QA
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.polyteck.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Thrift Energy Ltd
Postadres: Unit 10, Kingsway House Kingsway Team Trading Est
Plaats: Gateshead
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NE11 0HW
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.thriftenergy.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: InstaGroup Ltd
Postadres: InstaHouse Ivanhoe Road Hogwood Business Park
Plaats: Wokingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RG40 4PZ
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.instagroup.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Aaron Services Ltd
Postadres: Broomvale Business Centre Bramford Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: IP8 4JU
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.aaronservices.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: British Gas Social Housing Ltd T/A PH Jones
Postadres: Millstream Maidenhead Road
Plaats: Windsor
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SL4 5GD
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.phjones.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: British Gas Trading Ltd
Postadres: Millstream Maidenhead Road
Plaats: Windsor
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SL4 5GD
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.britishgas.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Anglian Building Products
Postadres: PO Box 65 Anson Road
Plaats: Norwich
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NR6 6EJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: K&T Heating Services Ltd
Postadres: Thames House, Stone Foundries Estate, 669 Woolwich Road
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SE1 8LH
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.ktheating.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: VolkerLaser Ltd
Postadres: The Lodge Blackpole Road
Plaats: Worcester
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WR4 9FH
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.volkerlaser.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SERS Energy Solutions Ltd
Postadres: Unit 3A Parc Pontypandy
Plaats: Caerphilly
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CF83 CGX
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.sersltd.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Turner Facilities Management Ltd
Postadres: 65 Craigton Road
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G51 3EQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: City West Works
Postadres: 52 Regent Street Eccles
Plaats: Salford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: M30 0BP
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Absolute Solar and Wind Ltd
Postadres: Arisaig Farm Near Tulloch
Plaats: Gartocharn
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G83 8ND
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.asaw.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Osborne Energy Ltd
Plaats: St Leonards on Sea
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.osborneenergy.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sure Maintenance Ltd
Postadres: Unit 16, The Matchworks Speke Road
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: L19 2RF
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.suregroup.co.uk

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Original framework period of 48 Months extended by 5 Months. Original framework end date 31 May 2020, new end date is 30 October 2020.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Covid-19 has lead to a delay in the procurement of the replacement framework for this N7 framework due to a number of organisations who are involved in the tender process putting their staff on furlough. This framework is therefore being extended to allow further time for the replacement framework to be completed.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 300 000 000.00 GBP
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 300 000 000.00 GBP