Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 238712-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

24/06/2017    S119    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Španielsko-Alicante: Opätovné zalesnenie v rokoch 2017 – 2020

2017/S 119-238712

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 20.6.2017, 2017/S 116-232910)

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO. E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

24.7.2017 (13:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

27.7.2017 (11:00) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

[...] do 24.7.2017.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

27.7.2017 (13:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

31.7.2017 (11:00) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

[...] do 28.7.2017.