Služby - 241200-2019

24/05/2019    S100

Lucembursko-Lucemburk: Koordinovaný přístup k vývoji a dodávce radioizotopů v Evropské unii

2019/S 100-241200

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate General for Energy
Poštovní adresa: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or,Luxembourg, L-2530 LUXEMBOURG
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: 2530
Země: Lucembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4727
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4727
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Koordinovaný přístup k vývoji a dodávce radioizotopů v Evropské unii

Spisové číslo: ENER/D3/2019-231
II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem této studie je vyplnit mezery v dostupných informacích o dodavatelských řetězcích pro hlavní zavedené a nové radioizotopy, které budou předmětem klíčového využití v Evropě nebo u nichž se takové využití očekává. Práce by měla také připravit půdu pro dlouhodobou evropskou spolupráci v této oblasti.

Studie musí splňovat následující konkrétní cíle:

a) identifikovat hlavní radioizotopy, které se v současné době využívají v Evropské unii, a hlavní radioizotopy, jejichž využití se očekává do roku 2030;

b) určit stávající a nové metody a technologie na výrobu radioizotopů uvedených v bodě a) a v plném rozsahu popsat hlavní prvky jejich příslušných dodavatelských řetězců;

c) určit hlavní dodavatele zdrojových materiálů a technologií na výrobu radioizotopů uvedených v bodě a) a zařízení, která jsou součástí níže uvedených dodavatelských řetězců;

d) vypracovat scénáře a konkrétní možnosti pro trvale udržitelnou a bezpečnou dodávku radioizotopů uvedených v bodě a) v EU.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Práce bude sestávat ze 4 úkolů popsaných níže.

Úkol č. 1: Zřízení kontrolní skupiny;

Úkol č. 2: Určení seznamu „Top 20” hlavních radioizotopů;

Úkol č. 3: Realizace průzkumu dodavatelských řetězců radioizotopů;

Úkol č. 4: Stanovení kritérií pro trvale udržitelnou a bezpečnou dodávku radioizotopů v EU;

Úkol č. 5: Vypracování scénářů a konkrétních možností pro trvale udržitelnou a bezpečnou dodávku radioizotopů v EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/07/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/07/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, Luxembourg, L-2530 LUCEMBURSKO.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2019