Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 244260-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

28/06/2017    S121    Európsky parlament - Služby - Dodatočné informácie - Postup udeľovania koncesie 

Belgicko-Brusel: Koncesia na zariadenie chemického čistenia v budove Európskeho parlamentu Altiero Spinelli v Bruseli

2017/S 121-244260

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 24.6.2017, 2017/S 119-238730)

Európsky parlament, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGICKO. Kontakt: direction des infrastructures. E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Namiesto 

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie:

Verejné obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ: nie.

II.2.14) Dodatočné informácie

Viď 

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie:

Verejné obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ: nie.

II.2.14) Dodatočné informácie:

Taktiež si môžete vyžiadať kópiu súťažných podkladov poslaním e-mailu na: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu