Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 244604-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

14/07/2015    S133

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva týkající se mezinárodní politické spolupráce v oblasti průmyslu a malých a středních podniků

2015/S 133-244604

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), k rukám: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelář 12/27, 1210 Brusel, BELGIE. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

EASME si přeje uzavřít rámcovou smlouvu v „kaskádovém uspořádání“ se 4 uchazeči s nejvyšším skóre ...

IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

EASME/EASME/2015/006.

Čtěte 

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

EASME si přeje uzavřít rámcovou smlouvu v „kaskádovém uspořádání“ se 4 uchazeči, kteří dosáhli nejvyššího skóre ...

IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

EASME/COSME/2015/006.