Služby - 244604-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

14/07/2015    S133

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva týkající se mezinárodní politické spolupráce v oblasti průmyslu a malých a středních podniků

2015/S 133-244604

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), k rukám: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelář 12/27, 1210 Brusel, BELGIE. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

EASME si přeje uzavřít rámcovou smlouvu v „kaskádovém uspořádání“ se 4 uchazeči s nejvyšším skóre ...

IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

EASME/EASME/2015/006.

Čtěte 

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

EASME si přeje uzavřít rámcovou smlouvu v „kaskádovém uspořádání“ se 4 uchazeči, kteří dosáhli nejvyššího skóre ...

IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

EASME/COSME/2015/006.