Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Služby - 246827-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

19/07/2016    S137

Nizozemsko-Haag: Výzva k vyjádření zájmu o vytvoření seznamu předběžně vybraných uchazečů pro poskytnutí řešení s otevřeným zdrojovým kódem a databází

2016/S 137-246827

Výzva k vyjádření zájmu


Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místa:

Evropský policejní úřad (Europol), attention: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NIZOZEMSKO. Tel. +31 70 302 5000. Fax +31 70 345 5896. E-mail: procurement@europol.europa.eu

Internetová adresa:

Obecná adresa veřejného zadavatele: https://www.europol.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Další informace lze získat:

Výše uvedená kontaktní místa.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty lze získat:

Výše uvedená kontaktní místa.

Přihlášky musí být zaslány:

Výše uvedená kontaktní místa.

I.2)Druh veřejného zadavatele:
Evropský orgán/agentura nebo mezinárodní organizace.
I.3)Hlavní činnost:
Veřejný pořádek a bezpečnost.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů:
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne.


Oddíl II: Předmět výzvy k vyjádření zájmu

II.1)Název přidělený výzvě k vyjádření zájmu:
Výzva k vyjádření zájmu o vytvoření seznamu předběžně vybraných uchazečů pro poskytnutí řešení s otevřeným zdrojovým kódem a databází.
II.2)Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Služby.
Kategorie služeb č. 7 Počítačové a související služby.
Hlavní místo nebo lokalita práce, místo dodání nebo provedení: Haag, Nizozemsko.
Kód NUTS: NL332.
II.3)Popis oblasti nebo oblastí, na které se vztahuje tato výzva k vyjádření zájmu:
Dílčí seznam 1 (D/G15/1603/1) – informace o společnostech s celosvětovým pokrytím.
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s databázemi informací o společnostech pro vyhledávání mezi všemi vstupními údaji obchodního rejstříku jako např.: názvy právních subjektů, adresy, poštovní schránky, telefonní čísla, osobní údaje a podnikové struktury.
Dílčí seznam 2 (D/G15/1603/2) – řešení pro monitorování médií v reálném čase s celosvětovým pokrytím.
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s monitorováním médií v reálném čase a podáváním zpráv o vysílacích médiích (TV a rozhlas) ve všech úředních jazycích EU a ze sousedních zemích EU, jakož i o platformách sociálních médií. Europol bude rovněž v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s informačními bulletiny s různými funkcemi, jako je například denní přehled zpráv.
Dílčí seznam 3 (D/G15/1603/3) – databáze a archiv zpravodajských médií s celosvětovým pokrytím.
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související se zpravodajskými médií včetně aktuálního celosvětového pokrytí médií včetně licencovaného obsahu, který není bezplatně dostupný on-line.
Dílčí seznam 4 (D/G15/1603/4) – databáze rizik, pokud jde o jednotlivé krajiny a bezpečnost, s celosvětovým pokrytím.
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s riziky vzhledem k jednotlivým zemím a bezpečnosti jako např.: komplexní, globální, aktuální a kontrolované informace o bezpečnostních rizicích v souvislosti s regionem a zemí včetně terorismu a hrozeb, které představují chemické, biologické, jaderné a výbušné látky (CBRN), (objednané případně jako dodatečné služby); analýza informací souvisejících s vládou, politikou, bezpečnostním prostředím, prosazováním práva a ozbrojenými silami.
Dílčí seznam 5 (D/G15/1603/5) – celosvětová databáze plavidel s funkcí sledování v reálném čase.
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s řešením námořního zpravodajství například s možností přístupu k celosvětové databázi plavidel a historii jejich vlastnictví a sledování plavidel v reálném čase.
Dílčí seznam 6 (D/G15/1603/6) – on-line informační služby o teroristické a extrémistické propagandě.
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat řešení poskytující každodenní aktualizaci obsahu, který se týká teroristické a extremistické propagandy šířené prostřednictvím internetu nebo jiných komunikačních sítí.
Dílčí seznam 7 (D/G15/1603/7) – platforma informačních zdrojů z oblasti precedenčního práva a z akademických časopisů.
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat platformu umožňující přístup k: precedenčnímu právu a právním posudkům s pokrytím práva Evropské unie, právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek, mezinárodního práva, jakož i ostatních významných jurisdikcí a právních témat; zdrojům z odborných časopisů v oblasti sociálních věd, kriminalistiky, práva, technologií a souvisejících témat, a rovněž umožnění zakoupení přístupu k dalšímu podobnému obsahu, který bude poskytován prostřednictvím této platformy.
Upozorňujeme na skutečnost, že seznamy vzešlé z tohoto oznámení budou použity výhradně pro veřejné zakázky na služby s hodnotou nižší než 135 000 EUR za rok a za jednotlivý dílčí seznam. Orientační hodnota vycházející z odhadovaných potřeb Europolu je uvedena v zadávací dokumentaci.
II.4)Informace o položkách:
Tato výzva k vyjádření zájmu je rozdělena do položek: ano.
Přihlášky mohou být podány pro: 1 nebo více položek.
II.5)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: viz zadávací dokumentace.
II.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.


Informace o položkách

Položka č.: 1.

Název položky: dílčí seznam č. 1 (D/G15/1603/1) – informace o společnostech

1)Stručný popis:
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s databázemi informací o společnostech pro vyhledávání mezi všemi vstupními údaji obchodního rejstříku: názvy právních subjektů, adresy, poštovní schránky, telefonní čísla, osobní údaje a podnikové struktury.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: dle popisu v zadávací dokumentaci.
4)Další informace o položkách:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.

Položka č.: 2.

Název položky: Dílčí seznam 2 (D/G15/1603/2) – monitorování médií a podávání zpráv o médiích v reálném čase

1)Stručný popis:
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s monitorováním médií v reálném čase a podáváním zpráv o vysílacích médiích (TV a rozhlas) ve všech úředních jazycích EU a ze sousedních zemích EU, jakož i o platformách sociálních médií.
Europol bude rovněž v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s informačními bulletiny s různými funkcemi, jako je například denní přehled zpráv.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: dle popisu v zadávací dokumentaci.
4)Další informace o položkách:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.

Položka č.: 3.

Název položky: dílčí seznam č. 3 (D/G15/1603/3) – databáze zpravodajských médií

1)Stručný popis:
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související se zpravodajskými médií včetně aktuálního celosvětového pokrytí médií včetně licencovaného obsahu, který není bezplatně dostupný on-line.
Nejnovější publikace o médiích by měly být dostupné ihned po zveřejnění. Kromě zavedených zpravodajských médií by mohla požadovaná databáze zahrnovat prvky jako například vyhledávání a výpisů z vysílacích médií (TV, rozhlas) a multimediálního obsahu (fotografie, videa, blogy).
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: dle popisu v zadávací dokumentaci.
4)Další informace o položkách:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.

Položka č.: 4.

Název položky: dílčí seznam č. 4 (D/G15/1603/4) – databáze zemí / bezpečnostních rizik

1)Stručný popis:
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s riziky vzhledem k jednotlivým zemím a bezpečnosti jako např.:
— komplexní, celosvětové, aktuální a kontrolované informace o bezpečnostních rizicích v souvislosti s regiony a zeměmi včetně terorismu a chemických, biologických, radiologických, jaderných (CBRN) hrozeb (objednané případně jako dodatečné služby),
— analýza informací souvisejících s vládou, politikou, bezpečnostním prostředím, prosazováním práva a ozbrojenými silami.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: dle popisu v zadávací dokumentaci.
4)Další informace o položkách:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.

Položka č.: 5.

Název položky: dílčí seznam 5 (D/G15/1603/5) – celosvětová databáze plavidel s funkcí sledování v reálném čase

1)Stručný popis:
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat služby související s řešením námořního zpravodajství například s možností přístupu k celosvětové databázi plavidel a historii jejich vlastnictví a sledování plavidel v reálném čase.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: dle popisu v zadávací dokumentaci.
4)Další informace o položkách:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.

Položka č.: 6.

Název položky: dílčí seznam č. 6 (D/G15/1603/6) – informace o teroristických subjektech a a teroristické/extremistické propagandě

1)Stručný popis:
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat řešení poskytující každodenní aktualizaci obsahu, který se týká teroristické a extremistické propagandy šířené prostřednictvím internetu nebo jiných komunikačních sítí.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: dle popisu v zadávací dokumentaci.
4)Další informace o položkách:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.

Položka č.: 7.

Název položky: dílčí seznam č. 7 (D/G15/1603/7) – přístup k precedenční právu a odborným časopisům

1)Stručný popis:
Europol bude v rámci tohoto dílčího seznamu požadovat platformu umožňující přístup k:
— precedenčnímu právu a právním posudkům pokrývajícím právo Evropské unie, právní předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek, jakož i dalších významné jurisdikce a právní témata,
— zdrojů z odborných časopisů týkajícím se společenských věd, kriminalistiky, práva, technologií a souvisejících témat, jakož i umožnění zakoupení přístupu k dalšímu podobnému obsahu, který bude poskytován prostřednictvím této platformy.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informace o subdodávkách:
Subdodávky jsou akceptovány: ano.
Podmínky pro subdodávání: dle popisu v zadávací dokumentaci.
4)Další informace o položkách:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, zhotovitelů nebo poskytovatelů služeb, jimž je zakázka zadána:
Uskupení jsou přijatelná. Nicméně všichni členové takového seskupení musí nést společnou a nerozdílnou odpovědnost, což musí být doloženo příslušným dokumentem. Seskupení bude zastoupeno vedoucí společností.
III.2)Ekonomické a finanční postavení:
Uchazeči musí poskytnout důkaz o své hospodářské a finanční způsobilost dle popisu v zadávací dokumentaci.
III.3)Technická způsobilost:
Uchazeči musí poskytnout důkazy o své technické způsobilosti dle popisu v zadávací dokumentaci.
III.4)Odborná způsobilost:
Uchazeči musí poskytnout důkazy o své technické způsobilosti dle popisu v zadávací dokumentaci.


Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení:
Užší.
IV.2)Důvody pro vyloučení:
Uchazeči budou vyloučeni z účasti na zakázce, pokud:
a) jsou v konkurzu, v likvidaci nebo pozastavili obchodní aktivity, jejich záležitosti jsou ve správě soudů, uzavřeli ujednání s věřiteli nebo podobná opatření nebo jsou předmětem jakýchkoliv soudních řízení této povahy nebo jsou v analogické situaci, která vznikla z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států;
b) byli odsouzeni za trestný čin týkající se jejich profesního chování rozsudkem, za který se nelze odvolat;
c) jsou vinni závažným profesním pochybením;
d) nesplnili své povinnosti týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení nebo daní;
e) jsou vinni vážným zkreslením při podávání informací vyžadovaných schvalujícím oddělením.
IV.3)Kritéria pro výběr uchazečů:
Dle popisu v zadávací dokumentaci.
IV.4)Administrativní informace
IV.4.1)Spisové číslo:
D/G15/1603.
IV.4.2)Platnost seznamu vyplývajícího z této výzvy k vyjádření zájmu:
Datum vypršení platnosti seznamu vyplývajícího z výzvy k vyjádření zájmu: 1.5.2020.
IV.4.3)Lhůta pro podání přihlášek:
31.1.2020.
IV.4.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být přihlášky podány:
Jakýkoliv úřední jazyk EU.


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Prezentace a podání přihlášek:
Všechny přihlášky musí být předloženy podle pokynů v zadávací dokumentaci.
VI.2)Další informace:

Odpovědi na otázky a jakékoliv úpravy této výzvy k vyjádření zájmu budou zpřístupněny elektronicky na stránkách TED pro elektronická výběrová řízení: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Potenciální ucházející se subjekty upozorňujeme, aby své přihlášky zaslaly pokud možno co nejdříve po zveřejnění této výzvy k vyjádření zájmu.
Podrobnosti týkající se zhotovitelů, kteří uzavřeli smlouvu v hodnotě přesahující 15 000 EUR v případě zakázky, jež byla zadána po řízení uvedeném v bodě 4, musí být uveřejněny na internetové stránce veřejného zadavatele nejpozději 30. června roku, který následuje po zadání zakázky.

Pokud bude zpracování vaší přihlášky zahrnovat záznam a zpracování osobních údajů (jako například vašeho jména, adresy a životopisu), budou tyto údaje zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18.12.2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Pokud nebude stanoveno jinak, vaše odpověď na toto oznámení a jakékoliv požadované osobní údaje jsou požadované pro účely uvedené výše v bodě 4 a budou zpracovány výhradně pro tyto účely Europolem, který rovněž jedná jako kontrolor dat. Podrobnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Oznamujeme, že je odpovědností předběžně vybraných uchazečů, aby bezodkladně informovali Europol o jakýchkoliv změnách v jejich administrativních, technických nebo finančních údajích, které by měly za následek změnu jejich původní přihlášky.
VI.3)Datum odeslání tohoto oznámení:
7.7.2016.