Diensten - 248692-2014

Beknopt weergeven

23/07/2014    S139

België-Brussel: Onderhouds- en hersteldiensten voor alle reproductie-uitrusting van de Europese Commissie in Brussel

2014/S 139-248692

Onvolledige procedure

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 24.4.2014, 2014/S 80-139307)

Europese Commissie, t.a.v. OIB.DR.2 Financiën en overheidsopdrachten, CSM 1 05/43, 1049Brussel, BELGIË. Contactpunt: Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu


Noot:

De gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid.

De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd.

Opdracht niet gegund.