We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Služby - 248831-2019

29/05/2019    S103    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Nizozemsko-Haag: Poradenské služby v oblasti IKT

2019/S 103-248831

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Europol
Poštovní adresa: Eisenhowerlaan 73
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL332
PSČ: 2517 KK
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Tel.: +31 703531594
Fax: +31 703180808

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.europol.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4914
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenské služby v oblasti IKT

Spisové číslo: 1908/C1/D
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zadávací řízení má za cíl uzavřít vícestrannou rámcovou smlouvu s maximálně třemi (3) poskytovateli služeb na poskytování poradenských služeb v oblasti IKT v režimu čas a prostředky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72100000
72200000
72600000
72800000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL332
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavně prostory Europolu v Haagu v Nizozemsku. Ve výjimečných případech si Europol může vyžádat realizaci služeb na jiných pracovištích Europolu v Nizozemsku a/nebo v zahraničí.

II.2.4)Popis zakázky:

Rámcová smlouva pokrývá poradenské služby v oblasti IKT týkající se návrhu, vývoje a implementace informačních systémů. Smlouva pokrývá zejména tyto oblasti:

— architektura IKT,

— obchodní architektura IKT,

— vývoj IKT,

— operace a infrastruktura IKT,

— kvalita a testování IKT,

— projektové řízení v oblasti IKT,

— oblast IKT obecně,

— bezpečnost v oblasti IKT,

— školení v oblasti IKT,

— řízení služeb v oblasti IKT,

— odborníci na technologii IKT.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

2 možná automatická obnovení, pokaždé o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/07/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/07/2019
Místní čas: 14:00
Místo:

Prostory Europolu – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NIZOZEMSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Maximálně 1 zástupce za každého uchazeče. Aby se uchazeči mohli zúčastnit otevírání nabídek, musí se z bezpečnostních důvodů zaregistrovat během stanovené lhůty (viz výzvu k účasti v nabídkovém řízení a specifikace nabídkového řízení).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Přibližně ve lhůtě 4 let.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Europol může během 3 let od uzavření (původní) smlouvy použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce (čl. 134 písm. e) prováděcích pravidel) pro další zakázky, které budou zahrnovat služby podobné těm, jež byly přiděleny straně, jíž tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Europol
Poštovní adresa: Eisenhowerlaan 73
Obec: The Hague
PSČ: 2517 KK
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Tel.: +31 703025000
Fax: +31 703180808

Internetová adresa: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/05/2019