Služby - 252222-2022

13/05/2022    S93

Belgie-Brusel: Technická pomoc a podpůrné služby požadované pro organizaci Evropského setkání mládeže v roce 2023

2022/S 093-252222

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/264

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Guillaume Frison
E-mail: eye@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10992
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10992
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc a podpůrné služby požadované pro organizaci Evropského setkání mládeže v roce 2023

Spisové číslo: COMM/AWD/2022/6
II.1.2)Hlavní kód CPV
79950000 Organizace výstav, veletrhů a kongresů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropské setkání mládeže (EYE) je dvouletou akcí, která sdružuje v Evropském parlamentu ve Štrasburku a on-line tisíce mladých lidí z celé Evropské unie i mimo ni, aby utvářeli a podělili se o své nápady týkající se budoucnosti Evropy. Je to jedinečná příležitost pro mladé lidi ve věku 16 až 30 let, aby se zapojili osobně a on-line, inspirovali se vzájemně a vyměňovali si své názory s odborníky, aktivisty, influencery a osobami s rozhodovací pravomocí, a to přímo v srdci evropské demokracie.

Po této události jsou nápady, obavy a naděje mladých lidí prezentovány ve zprávě distribuované všem poslancům Evropského parlamentu. Někteří účastníci budou rovněž schopni dále rozvíjet nejvlivnější myšlenky a prezentovat je přímo poslancům Evropského parlamentu v parlamentních výborech během slyšení mládeže.

EYE bylo organizováno Evropským parlamentem v letech 2014, 2016, 2018 a 2021. Další ročník je plánován na červen 2023.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Od poskytovatele služeb se požaduje pomoc Evropskému parlamentu s plánováním, organizací a realizací logistických a organizačních aspektů akce, poskytnutí veškerého potřebného „know-how“, služeb, logistiky, materiálů, vybavení atd., ve spolupráci s projektovým týmem EYE, interními útvary Evropského parlamentu a externími partnery (viz příloha I, technické specifikace).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/09/2022
Konec: 31/10/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí být zapsán v příslušném živnostenském nebo obchodním rejstříku, s výjimkou mezinárodních organizací, v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

– minimální roční obrat ve výši 1 600 000 EUR za alespoň 2 z posledních 3 finančních roků (2019, 2020 a 2021);

— likvidní poměr vyšší než 1,0;

— minimální úroveň pojištění hmotné odpovědnosti s ohledem na výši zakázky a analýzu rizik provedenou uchazečem.

(Viz oddíl 15.2 specifikací)

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

— alespoň 5letá praxe v oblasti řízení akcí;

— tým alespoň 7 odborníků v oblasti řízení akcí obecně a v oblastech uvedených v příloze I technických specifikací, z nichž alespoň koordinátor projektu musí mít 10 let prokazatelné praxe v oblasti, na kterou se vztahuje tato výzva k účasti v nabídkovém řízení; koordinátoři pracovních balíčků musí mít minimálně 7 let prokazatelné praxe v oblasti, na kterou se vztahuje pracovní soubor; ostatní členové týmu budou mít alespoň 5 let praxe;

— odborník v oblasti normy ISO 20121 a udržitelnosti s alespoň 3 lety prokazatelné praxe v oblasti organizování udržitelných akcí. Alespoň jedna z těchto akcí musela být uspořádána podle požadavků normy ISO 20121;

— uspořádání alespoň jedné akce v posledních třech letech s nejméně 1 000 účastníky pocházejícími z alespoň pěti různých zemí;

— uspořádání alespoň jedné akce s mladými lidmi a/nebo pro mladé lidi za poslední tři roky.

(viz oddíl 15.3 specifikací)

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/06/2022
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, Brusel, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeče, kteří se chtějí zúčastnit otevírání nabídek, žádáme, aby uvědomili oddělení odpovědné za vedení tohoto výběrového řízení, a to nejpozději do 2 pracovních dnů před termínem otevírání nabídek e-mailem na adresu eye@europarl.europa.eu. Účastnit se mohou pouze dva zástupci. Uchazečům, kteří svou účast neoznámí, bude automaticky zamítnut přístup na otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Každé dva roky.

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ohledně lhůt(-y) pro podání odvolání kontaktujte prosím instituci odpovědnou za odvolání: (http://curia.europa.eu).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/05/2022