Leveringen - 253138-2020

TITitelBelgië-Ronse: Verbruiksartikelen voor nierdialyse
NDDocumentnummer253138-2020
PDPublicatiedatum02/06/2020
OJPB S105
TWPlaatsRONSE
AUNaam aanbestedende dienstvzw Werken Glorieux (Ondernemingsnr.: 0424.380.938)
OLOriginele taalNL
CYLandBE
AAType aanbestedende dienst8 - Andere
HAEU Institution-
DSDocument verzonden28/05/2020
DTUiterste datum30/06/2020
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedureB - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code33181000 - Apparatuur voor nierdialyse
33181520 - Verbruiksartikelen voor nierdialyse
RCNUTS-codeBE235
IAInternetadres (URL)www.werken-glorieux.be
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU