Leveringen - 253459-2020

02/06/2020    S105

Slovenië-Ljubljana: Personal computers

2020/S 105-253459

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Nationaal identificatienummer: 2482762000
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-mail: gp.mju@gov.si
Telefoon: +386 14781880
Fax: +386 14788331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mju.gov.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Nationaal identificatienummer: 5053013000
Postadres: Titov trg 2
Plaats: Velenje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3320
Land: Slovenië
E-mail: info@lu-velenje.si
Telefoon: +386 38985454

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lu-velenje.si/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev

Referentienummer: ODRZ-22/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 594 814.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 1: Ekonomični osebni računalnik - 01A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 2: Ekonomični osebni računalnik - 01A, opcija I1

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

?Sklop 3:Ekonomični osebni računalnik manjši - 01B

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 4: Ekonomični osebni računalnik manjši - 01B, opcija I1

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 5: Standardni osebni računalnik - 01C

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 6: Standardni osebni računalnik - 01C, opcija I1

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 7: Zmogljivejši osebni računalnik - 01D

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 8: Zmogljivejši osebni računalnik - 01D, opcija l1

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 9: LCD zaslon 21,5" - 02A

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 10: LCD zaslon 24" - 02B

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 11: LCD zaslon 27" - 02C

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 12 - 01A, opcija I, opcija G: Ekonomični osebni računalnik

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 13 - 01B, opcija I, opcija G: Ekonomični osebni računalnik manjši

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 14 - 01C, opcija l, opcija G: Standardni osebni računalnik

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 15 - 01D, opcija l, opcija G: Zmogljivejši osebni računalnik

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000 Werkstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 16 - 02A, opcija G: LCD zaslon 21,5"

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231000 Computerschermen en -consoles
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 17 - 02B, opcija G: LCD zaslon 24"

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231000 Computerschermen en -consoles
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 203-493602

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklop 1: Ekonomični osebni računalnik - 01A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lancom inženiring računalniških sistemov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5317886000
Postadres: Tržaška cesta 63
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 442.62 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 737.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklop 2: Ekonomični osebni računalnik - 01A, opcija I1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lancom inženiring računalniških sistemov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5317886000
Postadres: Tržaška cesta 63
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 190 819.67 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 101 016.39 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Sklop 3: Ekonomični osebni računalnik manjši - 01B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SRC sistemske integracije d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1447190000
Postadres: Tržaška cesta 116
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 245.90 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 326.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Sklop 4: Ekonomični osebni računalnik manjši - 01B, opcija I1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SRC sistemske integracije d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1447190000
Postadres: Tržaška cesta 116
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 188 442.62 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 051 795.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Sklop 5: Standardni osebni računalnik - 01C

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5302722000
Postadres: Litostrojska cesta 56
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 257 163.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 231 757.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Sklop 6: Standardni osebni računalnik - 01C, opcija I1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5302722000
Postadres: Litostrojska cesta 56
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 968 426.23 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 808 872.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Sklop 7: Zmogljivejši osebni računalnik - 01D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Acord-92, podjetje za finančne, tehnične in poslovne storitve, trgovino ter zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5460450000
Postadres: Stegne 13
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 117 639.34 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 967.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Sklop 8: Zmogljivejši osebni računalnik - 01D, opcija l1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Acord-92, podjetje za finančne, tehnične in poslovne storitve, trgovino ter zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5460450000
Postadres: Stegne 13
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 779 508.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 502 344.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Sklop 9: LCD zaslon 21,5" - 02A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alldea informacijske tehnologije d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1191209000
Postadres: Poslovna cona A 10
Plaats: Šenčur
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4208
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 966 024.59 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 875 862.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Sklop 10: LCD zaslon 24" - 02B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PC H.AND računalniški inženiring d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5304989000
Postadres: Brezovce 10
Plaats: Trzin
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1236
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 570 852.46 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 262 460.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Sklop 11: LCD zaslon 27" - 02C

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alldea informacijske tehnologije d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1191209000
Postadres: Poslovna cona A 10
Plaats: Šenčur
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4208
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 971 803.28 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 956 852.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Sklop 12 - 01A, opcija I, opcija G: Ekonomični osebni računalnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lancom inženiring računalniških sistemov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5317886000
Postadres: Tržaška cesta 63
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 491.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 176.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Sklop 13 - 01B, opcija I, opcija G: Ekonomični osebni računalnik manjši

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SRC sistemske integracije d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1447190000
Postadres: Tržaška cesta 116
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 491.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 040.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Sklop 14 - 01C, opcija l, opcija G: Standardni osebni računalnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5302722000
Postadres: Litostrojska cesta 56
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 629 180.33 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 554 426.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Sklop 15 - 01D, opcija l, opcija G: Zmogljivejši osebni računalnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lancom inženiring računalniških sistemov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5317886000
Postadres: Tržaška cesta 63
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 704.92 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 884.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Sklop 16 - 02A, opcija G: LCD zaslon 21,5"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alldea informacijske tehnologije d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1191209000
Postadres: Poslovna cona A 10
Plaats: Šenčur
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4208
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17
Benaming:

Sklop 17 - 02B, opcija G: LCD zaslon 24"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PC H.AND računalniški inženiring d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5304989000
Postadres: Brezovce 10
Plaats: Trzin
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1236
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 934.43 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 295.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020