Leveringen - 253511-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Televisie- en audiovisuele uitrusting

2020/S 105-253511

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Nationaal identificatienummer: 124241078
Postadres: S. Konarskio g. 49
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03123
Land: Litouwen
Contactpersoon: Artūras Kudarauskas
E-mail: artkud@lrt.lt
Telefoon: +370 52363049

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lrt.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6643

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Didžiosios studijos įgarsinimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą. Pirkimas skaidomas į 10 dalių:

— 1 pirkimo dalis – belaidė (Wireless) garso monitorinė sistema (1 kompl.),

— 2 pirkimo dalis – garso galios stiprintuvas (2 vnt.),

— 3 pirkimo dalis – išorinis įėjimų ir išėjimų sąsajų blokas (Stage Box) (1 vnt.),

— 4 pirkimo dalis – mikrofonas su lankeliu (10 vnt.),

— 5 pirkimo dalis – monitoringo ausinės (6 vnt.),

— 6 pirkimo dalis – į ausį įdedamos ausinės (10 vnt.),

— 7 pirkimo dalis – vėjo apsaugos mikrofonams (30 vnt.),

— 8 pirkimo dalis – garso monitorius (2 vnt.),

— 9 pirkimo dalis – žemų dažnių garso monitorius (2 vnt.),

— 10 pirkimo dalis – modulinės konstrukcijos mikrofoninė sistema (8 kompl.).

Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, paslaugų teikimo laikotarpis ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belaidė (Wireless) garso monitorinė sistema

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 1 pirkimo dalis – belaidė (Wireless) garso monitorinė sistema (1 kompl.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Garso galios stiprintuvas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 2 pirkimo dalis – garso galios stiprintuvas (2 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Išorinis įėjimų ir išėjimų sąsajų blokas (Stage Box)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 3 pirkimo dalis – išorinis įėjimų ir išėjimų sąsajų blokas (Stage Box) (1 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikrofonas su lankeliu

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 4 pirkimo dalis – mikrofonas su lankeliu (10 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitoringo ausinės

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 5 pirkimo dalis – monitoringo ausinės (6 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Į ausį įdedamos ausinės

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 6 pirkimo dalis – į ausį įdedamos ausinės (10 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vėjo apsaugos mikrofonams

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 7 pirkimo dalis – vėjo apsaugos mikrofonams (30 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Garso monitorius

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 8 pirkimo dalis – garso monitorius (2 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Žemų dažnių garso monitorius

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 9 pirkimo dalis – žemų dažnių garso monitorius (2 vnt.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulinės konstrukcijos mikrofoninė sistema

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti didžiosios studijos įgarsinimą: 10 pirkimo dalis – modulinės konstrukcijos mikrofoninė sistema (8 kompl.). Detalus perkamo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, prekių pristatymo terminai ir kitos pirkimo sąlygos) pateiktas pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-221662
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

1 pirkimo dalis – belaidė (Wireless) garso monitorinė sistema

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

2 pirkimo dalis – garso galios stiprintuvas

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

3 pirkimo dalis – išorinis įėjimų ir išėjimų sąsajų blokas (Stage Box)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

4 pirkimo dalis – mikrofonas su lankeliu

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Benaming:

5 pirkimo dalis – monitoringo ausinės

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Benaming:

6 pirkimo dalis – į ausį įdedamos ausinės (10 vnt.)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Benaming:

7 pirkimo dalis – vėjo apsaugos mikrofonams

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Benaming:

8 pirkimo dalis – garso monitorius

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Benaming:

9 pirkimo dalis – žemų dažnių garso monitorius

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Benaming:

10 pirkimo dalis – modulinės konstrukcijos mikrofoninė sistema

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020