Leveringen - 253866-2020

02/06/2020    S105

Česko-Praha: Anestetika

2020/S 105-253866

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 099-236801)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Thomayerova nemocnice
Národní identifikační číslo: 00064190
Poštovní adresa: Vídeňská 800
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Hana Mašterová
E-mail: hana.masterova@ftn.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ftn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka léků - Inhalační anestetika - N01AB07, N01AB08

II.1.2)Hlavní kód CPV
33661100 Anestetika
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků - Inhalační anestetika - N01AB07, N01AB08 a bezplatné zapůjčení příslušných odpařovačů (blíže zadávací dokumentace).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 099-236801

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.3
Místo v textu, které má být změněno: Technická a odborná způsobilost - seznam a stručný popis kritérií výběru
Namísto:

§ 79 odst. 2, písm. b) ZZVZ

Seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu významnou dodávku Inhalačních anestetik do zdravotnického zařízení:

— v objemu minimálně 300 000 CZK/rok (pro část 1. VZ),

— v objemu minimálně 900 000 CZK/rok (pro část 2. VZ),

a doloží, že součástí dodávek byla i zápůjčka odpařovačů.

Má být:

§ 79 odst. 2, písm. b) ZZVZ

Seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3roky

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu významnou dodávku nabídnutých Inhalačních anestetik do zdravotnického zařízení v ČR:

— v objemu minimálně 300 000 CZK/rok (pro část 1. VZ),

— v objemu minimálně 900 000 CZK/rok (pro část 2. VZ),

a doloží, že součástí dodávek byla i zápůjčka odpařovačů.

Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 18/06/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 29/06/2020
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 18/06/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 29/06/2020
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek k této veřejné zakázce a zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek/otevírání nabídek v tomto zadávacím řízení.