Leveringen - 253883-2020

02/06/2020    S105

Česko-Ústí nad Labem: Anesteziologické přístroje

2020/S 105-253883

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 096-228998)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 401 13
Země: Česko
Kontaktní osoba: Marek Sedlák
E-mail: marek.sedlak@kzcr.eu
Tel.: +420 477114192

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Most, o.z.

Spisové číslo: 2127/2020
II.1.2)Hlavní kód CPV
33172100 Anesteziologické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 096-228998

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 19/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 02/07/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 19/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 02/07/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Změna lhůty pro příjem nabídek se týká pouze části 2.