Diensten - 254036-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Drukwerk en aanverwante producten

2018/S 111-254036

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Printing pedagogical records and documentation and other literature
Rugjer Boshkovikj 20
Contactpunt(en): Bureau for Development of Education
Ter attentie van: Maja Velichkovska
1000 Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
E-mail: majavelickovska@bro.gov.mk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://bro.gov.mk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

22000000

Beschrijving
Drukwerk en aanverwante producten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 8 400 000,00 MKD
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 05-865/5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

LLC Branko GAPO
Str. “852” nº 58
1000 Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 10 847 458,00 MKD
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 8 400 000,00 MKD
Zonder btw