Diensten - 254387-2020

02/06/2020    S105

Magyarország-Budapest: Előfizetési szolgáltatások

2020/S 105-254387

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81308963
Postai cím: Arany János utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Telefon: +36 14116325
Fax: +36 17996690

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtak.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mtak.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Proquest Central és Alexander Street adatbázis2020

Hivatkozási szám: EKR000276412020
II.1.2)Fő CPV-kód
79980000 Előfizetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

ProQuest Central

A multidiszciplináris adatbázis 30 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 22 000 folyóiratanyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 200 000 disszertációtés 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz.

A ProQuest Central kiemelten szolgáltatja a közgazdaság-tudomány, orvostudomány, társadalomtudomány,pedagógia, bölcsészettudomány szakirodalmát több nemzetközileg elismert tudományos kiadótól.

Alexander Street

Az Alexander Street adatbázis beszerzése egy újszerű lehetőséget nyújt a felsőoktatási és a kutatói közösség számára a fokozatosan bővülő tudományos audiovizuális tartalmak felhasználására. Az egyes adatbáziscsomagokban több ezer órányi audiovizuális dokumentum (zenei, előadóművészeti és oktatási videók)érhetők el.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 178 304.00 USD
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79980000 Előfizetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

ProQuest adatbázisok

ProQuest Central

A multidiszciplináris adatbázis 30 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 22 000 folyóirat anyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 200 000 disszertációt és 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz.

A ProQuest Central kiemelten szolgáltatja a közgazdaság-tudomány, orvostudomány, társadalomtudomány, pedagógia, bölcsészettudomány szakirodalmát több nemzetközileg elismert tudományos kiadótól.

Az adatbázis-felület kínálta keresési lehetőségek segítenek eligazodni a szakirodalomban, támogatják a hivatkozások exportálását, a tanulmányok PDF-formában való letöltését és a keresések elmentését és keresési figyelmeztetések beállítását.

Alexander Street

Az Alexander Street adatbázis beszerzése egy újszerű lehetőséget nyújt a felsőoktatási és a kutatói közösség számára a fokozatosan bővülő tudományos audiovizuális tartalmak felhasználására. Az egyes adatbáziscsomagokban többezer órányi audiovizuális dokumentum (zenei, előadóművészeti és oktatási videók) érhetők el.

Az adott kollekciók tematikusan csoportosítottak, úgymint előadóművészethez kapcsolódó videók (színház- tánc- és más előadóművészetek) és oktatási videók (társadalomtudományi, bölcsésztudományi, közgazdasági, agrártudományi stb). Ennek megfelelően az egyes intézmények előfizethetnek csak a számukra hasznos csomagra.

Az adatbázis minden tartalmához letölthető MARC rekord és teljesen integrálható a különböző többforrású kereső szolgáltatásokba (Summon, EDS, Primo, WorldCat stb). Az adatbázis használatáról COUNTER és SUSHI szabványoknak megfelelő használati statisztikákat biztosít a szolgáltató. A felvételek el vannak látva metaadatokkal, felirattal és további információkkal. Elsősorban a felsőoktatásban hasznosíthatók jól a videóanyagok. Minden tétel közvetlenül megosztható egy hallgatói csoporttal, vagy akár minden hallgatóval egy évfolyamon.

Az Alexander Street adatbázis a tudományos tartalmakat olyan újszerű módon szolgáltatja, mely innovatív módon célozza meg a fiatalabb generációt.

Jogosult felhasználók listája 2020-ban:

ProQuest Central

1 Budapesti Gazdasági Egyetem

2 Eötvös Loránd Tudományegyetem

3 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

4 IBS - Nemzetközi Üzleti Főiskola

5 Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

6 Miskolci Egyetem

7 Neumann János Egyetem

8 Óbudai Egyetem

9 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

10 Pécsi Tudományegyetem

11 Semmelweis Egyetem

12 Testnevelési Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Academic Video Online: Premium

1 Budapesti Corvinus Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Art and Architecture in Video + Education in Video Vol.1

1 Neumann János Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Veterinary Education in Video

1 Debreceni Egyetem

ProQuest - Alexander Street - Art and Architecture in Video + Fashion Studies Online

1 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis kiemelkedő jelentőségű, amely egyedüliként felel meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázis tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 093-222946
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Proquest Central és Alexander Street adatbázis2020

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Proquest LLC
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84357702
Postai cím: E. Eisenhower Parkway 789
Város: Ann Arbor
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: MI-48106
Ország: Amerikai Egyesült Államok
E-mail: liliana.muraru@proquest.com
Telefon: +44 7931224945
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 179 896.00 USD
A szerződés/rész végleges összértéke: 178 304.00 USD
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 392 053 855

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis kiemelkedő jelentőségű, amely egyedüliként felel meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázis tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/05/2020