V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 254510-2022

TINázovSlovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
NDČíslo zverejnenia oznámenia254510-2022
PDDátum uverejnenia13/05/2022
OJČíslo vydania série S úradného vestníka93
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky (42181810)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný10/05/2022
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)32580000 - Dátové zariadenia
30233140 - Pamäte s priamym prístupom (DASD)
30233141 - Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)
30200000 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30210000 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.minzp.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ