Leveringen - 255235-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Ballerup: Mobiele containers voor bijzondere doeleinden

2020/S 105-255235

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Lautrupbjerg 1, Ballerup 2750, Denemarken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 24.4.2020, 2020/S 081-192334)

Betreft:
CPV:34221000 Mobiele containers voor bijzondere doeleinden

Mobiele containers voor bijzondere doeleinden

In plaats van: 

IV.3.4)

29.5.2020 (13:00)

Te lezen: 

IV.3.4)

10.6.2020 (13:00)

Overige nadere inlichtingen

Henset til de generelle udfordringer, som potentielle ansøgere måtte have med at få udarbejdet deres ansøgning om prækvalifikation, som følge af det igangværende udbrud af Covid19, ser FMI anledning til at forlænge fristen herfor.