Leveringen - 255239-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Munitie

2020/S 105-255239

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG / Kaufmännische Abteilung / Referat 1
Postadres: Roßauer Lände 1
Plaats: Wien
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: BMLV/KA/I
E-mail: ka.1@bmlv.gv.at
Telefoon: +43 502011023915
Fax: +43 502011017028

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.bundesheer.at

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35330000 Munitie

Beschrijving
Munitie .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 1 822 800,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: E90023/7/01-13-KA/2019
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sellier & Bellot a.s.
Postadres: Lidická 667
Plaats: Vlašim
Postcode: 5801
Land: Tsjechië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 822 800,00 EUR
Zonder btw